Sylwia SPUREK Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Πολωνία - Independent (Πολωνία)

Ημερομηνία γέννησης : , Skarzysko Kamienna

Αρχική σελίδα Sylwia SPUREK

Αντιπρόεδρος

FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Μέλος

D-RU
Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

Αναπληρώτρια

LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
D-CN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Τελευταίες δραστηριότητες

Δικαστική ασυλία υπό απειλή στην Πολωνία

22-12-2020 E-007020/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Ανάγκη για ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων (B9-0402/2020, B9-0404/2020) PL

17-12-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Głęboko wierzę, że nadszedł czas, aby ustanowić specjalny skład Rady ds. równości płci. W tym wymiarze dysproporcje w rozwoju państw UE są największe. Kluczowe wartości wynikające z traktatów i promowane przez Unię Europejską powinny znaleźć odzwierciedlenie również w jej strukturze instytucjonalnej. Niezwykle ważne jest utworzenie forum Rady, na którym regularnie byłyby omawiane kwestie równości płci, ale też inne rodzaje dyskryminacji.
Rezolucja jest rozpatrywana w czasie pandemii Covid-19, pogłębiającej istniejącą już dyskryminację w obszarze zatrudnienia, przemocy uwarunkowanej płcią oraz dostępu do zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych. Te nierówności mają charakter krzyżowy i dotykają w jeszcze większym stopniu kobiety starsze, kobiety z niepełnosprawnościami, Romki, kobiety należące do mniejszości religijnych i mieszkające na wsi, a także osoby LGBTI. Pomimo pilnej potrzeby konkretnych rozwiązań legislacyjnych, Rada nadal blokuje ważne akty prawne, takie jak Konwencja Stambulska, horyzontalna dyrektywa antydyskryminacyjna czy dyrektywa w sprawie kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek.
Aby zrealizować swoje cele i zobowiązania, i efektywnie zwalczać nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami, instytucje UE muszą ustanawiać ciała wyraźnie odpowiedzialne za równość. Niedoskonałości polityki spójności UE są zbyt duże. Dzięki Radzie ds. równości być może UE rzadziej będzie zapominała, że równość, godność, ochrona przed przemocą, to prawdziwe wartości naszej Wspólnoty.

Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK

Στο EP NEWSHUB

W listach do KE zwracałam uwagę, że represje wobec sędziów się nasilają, a orzeczenie TSUE jest ignorowane przez polski rząd. Czas, żeby UE podjęła bardziej stanowcze kroki. Niezależność sądownictwa i praworządność to wartości europejskie, które musimy silniej chronić. https://t.co/kO9O8I0rjZ 

Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego jest kolejnym aktem pogwałcenia praw człowieka w Rosji. Potrzebna jest szybka i zdecydowana reakcja ze strony UE. Wolny świat nie może się bezczynnie przyglądać łamaniu podstawowych zasad demokracji i szykanom wobec rosyjskich opozycjonistów/tek.

Reklamowe bajki branży mleczarskiej coraz mniej skuteczne. Coraz więcej świadomych i etycznych konsumentów/tek, coraz więcej świadomych i etycznych firm, którym należy się wsparcie ze strony państwa. Te, które szkodzą, muszą przejść do historii #govegan https://t.co/bDYFx75Tsz 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg