Søren GADE Søren GADE
Søren GADE

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Δανία - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Δανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Holstebro

Αρχική σελίδα Søren GADE

Πρόεδρος

D-IN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Αντιπρόεδρος

PECH
Επιτροπή Αλιείας

Μέλος

CPDE
Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών
TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
BECA
Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου

Αναπληρωτής

LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
D-IR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν

Τελευταίες δραστηριότητες

Occurrence of new mink variants of COVID-19 in Denmark EN

17-11-2020 P-006241/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) DA

13-11-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Hvor Venstre ikke kan bakke op om en europæisk sundhedsunion, fordi vi mener, at hver medlemsstat bedst kan tilrettelægge deres eget sundhedsvæsen, støtter Venstre et koordinerende sundhedsprogram i EU. Programmet skal understøtte velfungerende sundhedsvæsner i EU ved at øge digitaliseringen, sikre tilgængelighed af medicin, støtte bekæmpelse af kroniske sygdomme, som cancer og overvægt og gøre EU mere beredt til at håndtere sundhedskriser. Særligt efter Covid-19 står det klart, at øget samarbejde og vidensdeling på EU-niveau kan være til gavn for de enkelte medlemsstater. I afstemningen var det ikke muligt at stemme for store dele af de positive elementer i det foreslåede sundhedsprogram uden at støtte en budgetstigning, som Europa-Parlamentets miljøudvalg har foreslået, og som spejler det beløb, Kommissionen foreslog i sit udspil. Vi støtter ikke den budgetforøgelse. Vi støtter det budget, som aftalen om den syv-årige budgetramme for EU, MFF'en, lægger op til, nemlig 5,4 mia. euro. Den endelig lovgivningstekst vil komme til at reflektere MFF-resultatet, hvilket Venstres EP-delegation har tillagt stor vægt i deres beslutning om at støtte den samlede pakke til dette program.

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) DA

12-11-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Venstre er grundlæggende imod parlamentets forslag om at øge EU’s flerårige budget, som Rådet blev enige om i sommer. Vi stemte imod parlamentets resolution i sommer bl.a. pga. ønske om budgetstigninger. Og vi stemmer imod parlamentets forslag til budgettet for 2021 af samme grund.
Der er dog flere afstemningsblokke og enkelte ’single votes’, som Venstre har stemt for eller blankt til. Det skyldes, at vi støtter hensigten i forslagene eller dele af dem. Venstre går ind for flere penge til forskning til blandt andet grøn teknologi og digital omstilling, bekæmpelse af desinformation gennem gennem EEAS og til Erasmus+. Men vi mener, at dette bør ske ved at omprioritere budgettet og ikke ved at hæve medlemslandes bidrag til EU.
Selvom Venstre er imod parlamentets ønske om større budget, vil vi gerne markere, at EU bør bruge flere penge på disse områder, som vi fremhæver ved at stemme for eller blankt.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg