Mauri PEKKARINEN Mauri PEKKARINEN
Mauri PEKKARINEN

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Φινλανδία - Suomen Keskusta (Φινλανδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Kinnula

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Mauri PEKKARINEN

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg