Kira Marie PETER-HANSEN Kira Marie PETER-HANSEN
Kira Marie PETER-HANSEN

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Δανία - Socialistisk Folkeparti (Δανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Frederiksberg C

Αρχική σελίδα Kira Marie PETER-HANSEN

Αντιπρόεδρος

FISC
Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων

Μέλος

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
D-IN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Αναπληρώτρια

FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
DASE
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)
D-ZA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική

Τελευταίες δραστηριότητες

Παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών ΛΟΑΤΚΙ στην Ουγγαρία ως απόρροια των νομοθετικών αλλαγών που εγκρίθηκαν από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο (B9-0412/2021, B9-0413/2021) EN

08-07-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – On 15 June 2021, the Hungarian Parliament voted in favour of amendments proposed by Fidesz MPs that severely restrict freedom of speech and children’s rights. The Law prohibits the ‘portrayal and promotion of gender identity different from sex assigned at birth, the change of sex and homosexuality’ in schools, in television programmes and in publicly available advertisements on any platforms for persons aged under 18, even for educational purposes; the Law disqualifies such content from being considered as a public service announcement or social responsibility advertisement even if intended for adults; the Law introduces amendments to the Child Protection Act, the Family Protection Act, the Act on Business Advertising Activity, the Media Act and the Public Education Act.
I consider this law in breach of EU law and of the rights of LGBTIQ citizens in Hungary, in particular the freedom to provide services and freedom of movement of goods as set out in the Treaty on the Functioning of the European Union, the Audiovisual Media Services Directive and e-commerce Directive in conjunction with the Charter of Fundamental Rights. Therefore I voted in favour of the resolution "Breaches of EU law and of the rights of LGBTIQ citizens in Hungary as a result of the adopted legal changes in the Hungarian Parliament".

LGBTIQ inclusion in ESF+ project selection EN

01-07-2021 E-003402/2021 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg