Laurence FARRENG Laurence FARRENG
Laurence FARRENG

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Γαλλία - Mouvement Démocrate (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Nimes

Αρχική σελίδα Laurence FARRENG

Μέλος

CULT
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
D-IN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Αναπληρώτρια

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
DKOR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Τελευταίες δραστηριότητες

Μακροοοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης της COVID-19 FR

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

J'ai voté en faveur de cette assistance aux pays partenaires de l'élargissement et du voisinage de l'UE, touchés par la crise du COVID-19. Leur stabilité économique et sanitaire a été fragilisée par la pandémie, il est donc important de les assister, via des prêts à moyen et long terme, pour un montant total de 3 milliards d'euros, pour leur permettre de financer efficacement leur lutte contre le virus.

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A9-0021/2020 - Maria Grapini) FR

14-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Par mon vote, j'ai accepté la décharge du budget du Parlement européen pour l'année 2018. Cette procédure clôture l'exercice budgétaire 2018 pour cette institution, suivant l'avis de la commission du Contrôle Budgétaire, estimant que les comptes présentés étaient fidèles et transparents.

Απαλλαγή 2018: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A9-0035/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) FR

14-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Par mon vote, j'ai accepté la décharge du budget du Centre de Traduction des organes de l'Union européenne pour l'année 2018. Cette procédure clôture l'exercice budgétaire 2018 pour ce Centre, indispensable au bon fonctionnement de l'UE dans ses 24 langues officielles, suivant l'avis de la commission du Contrôle Budgétaire, estimant que les comptes présentés étaient fidèles et transparents.

Laurence FARRENG
Laurence FARRENG

Στο EP NEWSHUB

Notre appel à la Commission européenne pour condamner la destruction du Théâtre National de Tirana relayé par la presse albanaise https://t.co/aVWlgeNCOS 

RT @GroupeMoDem: 📰 Retrouvez l’interview de @PatrickMignola, président du @GroupeMoDem, au @Le_Figaro : https://t.co/qb4Kzx2NPJ 

RT @ALLforTheatre: We arw very thankful to @laurencefarreng and the rest of her colleagues for their support of the #NationalTheatre issue. Together, we can rebuild it, as symbol of democracy and our shared european #CulturalHeritage https://t.co/PK5QcvX45a 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg