Alessandra BASSO Alessandra BASSO
Alessandra BASSO

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Ιταλία - Lega (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Treviso

Αρχική σελίδα Alessandra BASSO

Μέλος

IMCO
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Αναπληρώτρια

DEVE
Επιτροπή Ανάπτυξης
D-CN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Τελευταίες δραστηριότητες

Combating the importation of counterfeit products from third countries EN

13-05-2020 E-002933/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Consumers and airlines EN

12-05-2020 E-002897/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Revision of European food strategies in view of the COVID-19 emergency EN

08-04-2020 E-002186/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg