Marco DREOSTO Marco DREOSTO
Marco DREOSTO

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Ιταλία - Lega (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , SPILIMBERGO

Αρχική σελίδα Marco DREOSTO

Μέλος

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
INGE
Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
D-ME
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου

Αναπληρωτής

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-RS
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Η στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία (B9-0305/2021) IT

10-06-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Nel dicembre 2020, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza hanno presentato una nuova strategia di sicurezza informatica dell'UE. La strategia, che è un elemento chiave della strategia “Shaping Europe's Digital Future”, il piano europeo di ripresa e la strategia dell'Unione di sicurezza dell'UE, mira a preservare un internet aperto e globale, fornendo al contempo garanzie, non solo per assicurare la sicurezza, ma anche per proteggere i valori europei e i diritti fondamentali di tutti. La strategia contiene proposte per iniziative di regolamentazione, investimento e politica in tre aree di azione dell'UE: Resilienza, sovranità tecnologica e leadership; Rafforzare le capacità operative di prevenzione, deterrenza e risposta; Promuovere un cyberspazio aperto e globale attraverso una cooperazione rafforzata. Sono stati inclusi suggerimenti del gruppo ID sulle PMI, sulla sovranità digitale, sui rischi di applicazione extraterritoriale delle leggi sui dati e sulle prerogative da lasciare agli Stati membri in questo settore. Ho espresso voto positivo.

Συστηματική καταστολή στη Λευκορωσία και οι συνέπειές της για την ευρωπαϊκή ασφάλεια κατόπιν απαγωγών από πολιτικό αεροσκάφος της ΕΕ που εξαναγκάστηκε σε προσγείωση από τις λευκορωσικές αρχές (B9-0328/2021, B9-0330/2021, B9-0332/2021, B9-0339/2021, B9-0340/2021, B9-0344/2021) IT

10-06-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

La risoluzione condanna fermamente il dirottamento e l'atterraggio forzato del volo Ryanair FR4978 del 23 maggio a Minsk e la detenzione da parte delle autorità bielorusse del giornalista Raman Pratasevich e di Sofia Sapega e considera questo atto una violazione del diritto internazionale, che costituisce un atto di terrorismo di Stato e chiede il rilascio immediato e incondizionato di Raman Pratasevich e Sofia Sapega, nonché di tutti gli altri giornalisti e prigionieri politici detenuti in Bielorussia. Nel testo si ribadisce il mancato riconoscimento dell'elezione di Aliaksandr Lukashenka alla carica di presidente della Bielorussia: considera l'attuale regime in Bielorussia illegittimo, illegale e criminale, continua a sostenere il popolo bielorusso nelle sue legittime richieste. Si esprime preoccupazione per il coinvolgimento della Russia con il regime di Lukashenka, compreso il sostegno finanziario e la stretta cooperazione tra i servizi di intelligence. Si ribadisce la necessità di una posizione unificata di tutti gli Stati membri in reazione al terrorismo di Stato orchestrato dal regime di Aliaksandr Lukashenka e sostenuto dal Cremlino; sottolinea l'importanza per l'UE di contrastare la disinformazione sulla situazione in Bielorussia all'interno dell'UE, nonché altre forme di minacce ibride intraprese da terzi al riguardo. Ho espresso voto positivo.

Προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) (A9-0163/2021 - Susana Solís Pérez) IT

10-06-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Il progetto di rapporto riguardante la “promozione dell'uguaglianza di genere nell'istruzione e nelle carriere scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)”, si basa sul sunto che l'uguaglianza di genere è una precondizione fondamentale per il pieno godimento dei diritti umani da parte delle donne e delle ragazze, ed è essenziale per la loro emancipazione e per il raggiungimento di una società sostenibile e inclusiva. Questa precondizione è fondante, anche per i futuri sviluppi economici nei settori ricerca ed innovazione, associati sia ai singoli, che alle PMI. Per quanto descritto, colmare il divario di genere nelle carriere STEM, avrebbe un impatto positivo nel ridurre il divario retributivo di genere e il divario pensionistico di genere. Nonostante alcune criticità del testo, ho espresso voto positivo in quanto condivido l’approccio complessivo volto a promuovere la partecipazione femminile nei settori della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM).

Marco DREOSTO
Marco DREOSTO

Στο EP NEWSHUB

Questa mattina a #Roma grandi emozioni con la nostra Katia Aere convocata con la nazionale 🇮🇹 per le Olimpiadi di Tokyo! #sognotokyo - CONI, Roma. https://t.co/EXkYf4m0CG 

Avanti per la difesa degli interessi italiani in Europa! 🇮🇹 https://t.co/3oKZWSn2ey 

RT @MassimoCasanov3: Eccoci. Due ore di confronto. Ne vale sempre la pena. Per il nostro Paese 🇮🇹 https://t.co/PMgTfZog7w 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg