Herve JUVIN Herve JUVIN
Herve JUVIN

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Γαλλία - Rassemblement national (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , MALESTROIT

Αρχική σελίδα Herve JUVIN

Μέλος

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
D-IN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Αναπληρωτής

SEDE
Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
DNAT
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ

Τελευταίες δραστηριότητες

Developing open-air urban farms EN

06-05-2021 E-002440/2021 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Ανάπτυξη της παραγωγής εμβολίων από φυτά

27-04-2021 E-002262/2021 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Modernising drinking water distribution networks EN

27-04-2021 E-002260/2021 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg