Gheorghe FALCĂ Gheorghe FALCĂ
Gheorghe FALCĂ

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Ρουμανία - Partidul Naţional Liberal (Ρουμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Brad

Αρχική σελίδα Gheorghe FALCĂ

Μέλος

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
PETI
Επιτροπή Αναφορών
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Αναπληρωτής

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-RS
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας
DSEE
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο

Τελευταίες δραστηριότητες

Η κατάσταση στον Χώρο Σένγκεν μετά την εξάπλωση της COVID-19 (B9-0165/2020) RO

19-06-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Menținerea controalelor la frontierele interne ale Uniunii și reintroducerea acestor controale în spațiul Schengen au un impact puternic asupra vieții cetățenilor europeni și a tuturor celor care beneficiază de principiul liberei circulații în interiorul UE și subminează în mod grav încrederea acestora în instituțiile europene și în integrarea europeană, iar menținerea controalelor la frontierele interne pentru Bulgaria și România are un impact negativ asupra exporturilor și importurilor din și către statele membre, precum și asupra operațiunilor de transport din și către unele dintre cele mai mari parcuri civile și porturi de marfă din sudul Europei, ceea ce înseamnă profituri pierdute și cheltuieli sporite, întrucât costurile estimate asociate cu reintroducerea controalelor la frontiere în Uniunea Europeană variază între 0,05 miliarde EUR și 20 de miliarde EUR costuri unice și 2 miliarde EUR cheltuieli anuale de funcționare.

Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19 (B9-0172/2020) RO

19-06-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Izbucnirea actualei pandemii a dus la închiderea frontierelor în numeroase state membre (SM), fapt ce a determinat impunerea de restricții la libera circulație a persoanelor și implicit și la libera circulație a lucrătorilor. Din această perspectivă, lucrătorii sezonieri, alături de alte persoane implicate în forme de muncă precară, se lovesc uneori de practici ilegale, aplicare neunitară a prevederilor ce le reglementează drepturile și reprezintă o categorie vulnerabilă de lucrători. Astfel, protecția drepturilor de securitate socială și protejarea sănătății acestora sunt esențiale, cu precădere în contextul actualei crize.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg