Barbara THALER Barbara THALER
Barbara THALER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Αυστρία - Österreichische Volkspartei (Αυστρία)

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Barbara THALER

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Διάταξη των εργασιών DE

29-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-29(1-036-0000)

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg