Pierre LARROUTUROU Pierre LARROUTUROU
Pierre LARROUTUROU

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Γαλλία - Nouvelle Donne (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Périgueux

Βιογραφικό σημείωμα Pierre LARROUTUROU

Γλώσσα πρωτοτύπου : FR


Βιογραφικό σημείωμα   (Οι πληροφορίες δημοσιεύονται με την αποκλειστική ευθύνη του Βουλευτή)

Τελευταία ενημέρωση: 13/11/2020

Κατάρτιση (τίτλοι και πτυχία)

 • 1987 : Ingénieur agronome
 • 1989 : Institut d’études politiques de Paris

Επαγγελματική σταδιοδρομία

 • 1989-2000 : Senior Consultant – Arthur Andersen (devenu Accenture)
 • 1992-1993 : Bénévolat au service de ATD Quart Monde contre l’exclusion

Πολιτική σταδιοδρομία

Καθήκοντα σε πολιτικό κόμμα ή εθνικό συνδικάτο

 • 1988-2009 : Membre du Parti socialiste
 • 2008 : Fondateur de Nouvelle Gauche au sein du Parti socialiste
 • 2009 : Membre Europe Écologie Les Verts
 • 2013-2016 : Cofondateur de Nouvelle Donne

Καθήκοντα σε όργανα περιφερειακής (αυτο)διοίκησης

 • 2009 : Conseiller régional d’Île-de-France

Καθήκοντα σε διεθνή οργάνωση πολιτικών κομμάτων ή εθνικών συνδικάτων

 • 1993 : Fondateur du Comité d’action pour la semaine de quatre jours (Cap4J/5)
 • 2006 : Créateur de l’association Urgence sociale
 • 2012 : Co-Fondateur du collectif Roosevelt avec Stéphane Hessel, Edgar Morin, Michel Rocard, Cynthia Fleury, Dominique Meda et Curtis Roosevelt
 • 2017 : Cofondateur du Pacte Finance Climat contre le réchauffement climatique avec Jean Jouzel

Καθήκοντα σε θεσμικά όργανα της ΕΕ

 • 2019 : Député européen sur la liste Envie d’Europe écologique et sociale (Nouvelle Donne, S&D)
 • 2020 : Rapporteur général du budget européen 2021
 • 2020 : Rapporteur fictif sur le financement du pacte vert

Άλλες δραστηριότητες

 • 1994-2020 : Auteur de 13 publications et co-auteur de quatre livres
 • 2018-2019 : Membre du Haut Conseil pour le climat
 • 2020 : Co-incitateur de l’appel des 700 – «3 solutions pour le climat et l’emploi»

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg