Κωνσταντίνος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Κωνσταντίνος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL

Μέλος

Ελλάδα - Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (Ελλάδα)

Ημερομηνία γέννησης : , Athens

Αρχική σελίδα Κωνσταντίνος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Μέλος

LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
D-RU
Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

Αναπληρωτής

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
D-TR
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας
D-IQ
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ

Τελευταίες δραστηριότητες

Έλεγχος διαλογής υπηκόων τρίτων χωρών στα εξωτερικά σύνορα - Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου - Υπήκοοι τρίτων χωρών - Κοινή διαδικασία διεθνούς προστασίας στην Ένωση - Θέσπιση διαδικασίας επιστροφής στα σύνορα και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1148 - Διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης - Αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και ανωτέρας βίας - Θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) - Πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση - Aπαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας - Απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) (κοινη συζήτηση - Δέσμη μέτρων για τη μετανάστευση και το άσυλο)

10-04-2024 P9_CRE-PROV(2024)04-10(1-105-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Επικοινωνία

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
01H347
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G00016
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex