Λευτέρης ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ Λευτέρης ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Λευτέρης ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Μη Εγγεγραμμένοι

Ελλάδα - Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Ελλάδα)

Ημερομηνία γέννησης : , Athens

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

13-11-2020

. – Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση γιατί προωθεί ακόμα πιο επιθετικά τη στρατηγική των μονοπωλίων για την υγεία, νομιμοποιώντας την εγκληματική εγκατάλειψη από τις αστικές κυβερνήσεις και την ΕΕ των δημόσιων συστημάτων υγείας που αποδείχτηκε με οδυνηρό τρόπο στο πρώτο κύμα της πανδημίας και επιβεβαιώνεται ακόμη πιο δραματικά στο δεύτερο.
Η πολιτική που υιοθετούν οι αστικές κυβερνήσεις και η Ε.Ε., υπερασπιζόμενοι την υγεία-εμπόρευμα και την ανταποδοτική λειτουργία της προς όφελος των ομίλων, έχει κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας.
Το πρόγραμμα διαιωνίζει αυτή την πολιτική, το «μπάλωμα» κενών με μέτρα όπως την αερομεταφορά γιατρών από τη μια χώρα με απογυμνωμένο δημόσιο σύστημα υγείας «της μιας νόσου» στην άλλη, ανοίγοντας νέα επικίνδυνες ελλείψεις. Παγιώνει την αντίληψη εμπορευματοποίησης της υγείας, των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στη λογική του «κόστους-οφέλους», με εργαλείο την ιδιωτική ασφάλιση. Το πρόγραμμα δεν έχει καμία σχέση με την ικανοποίηση των επειγουσών λαϊκών αναγκών και με τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των τεράστιων ελλείψεων των δημόσιων συστημάτων υγείας.
Επιδιώκει την άρση κάθε εμποδίου για πλήρη ιδιωτικοποίηση της Υγείας- Πρόνοιας, προωθώντας νέα πεδία κερδοφορίας στους ιδιωτικούς ομίλους της υγείας όπως ο «ψηφιακός μετασχηματισμός» των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και υγείας, η διαχείριση, χρήση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων, διαλειτουργικότητα ψηφιακών υποδομών, υποστήριξη της τηλειατρικής/τηλευγείας. Έτσι οι σύγχρονες τεχνολογίες αντί να αξιοποιηθούν για την αναβάθμιση και στήριξη των υπηρεσιών υγείας επιστρατεύονται ως μπαλώματα για να διαιωνίζονται στα κρατικά συστήματα οι τεράστιες ελλείψεις από την ανάγκη πρόσληψης/διατήρησης ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού, υποδομών κλπ, προωθώντας την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή ιδιωτών, τις ΣΔΙΤ, τις ΜΚΟ.
Απάνθρωπο εμπαιγμό αποτελεί και το υποκριτικό ενδιαφέρον του προγράμματος για «την καταπολέμηση του καρκίνου», την ίδια ώρα που από την αρχή της πανδημίας έχουν ανασταλεί κύκλοι χημειοθεραπείας, αναβάλλονται χειρουργεία, εξετάσεις πρόληψης/διάγνωσης της νόσου. Ε.Ε και αστικές κυβερνήσεις ζυγίζουν ποιος καρκινοπαθής «έχει προτεραιότητα» ή απλά «μεγάλη τσέπη» για να στραφεί στις ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες πλουτίζουν εις βάρος της υγείας του λαού.
Η Υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα να απορρίψουν την αντιλαϊκή πολιτική της Ε.Ε. για την Υγεία. Να απαιτήσουν επίταξη χωρίς αποζημίωση των ιδιωτικών κλινικών, ένταξή τους στον εθνικό σχεδιασμό, εξασφάλιση χειρουργείων, θεραπειών εξετάσεων για όλες τις ασθένειες. Μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, άνοιγμα ΜΕΘ, μέτρα πρόληψης της νόσου σε χώρους δουλειάς, γηροκομεία και ΜΜΜ. Να παλέψουν για ένα αποκλειστικά κρατικό σύστημα Υγείας- Πρόνοιας, καθολικό και σύγχρονο, με ουσιαστική αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη πρόληψη/διάγνωση/θεραπεία ασθενειών, απαλλαγμένο από κάθε επιχειρηματική δράση.

Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang)

13-11-2020

. – Η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση γιατί στηρίζει στρατηγικές επιλογές των μονοπωλίων σε βάρος των λαϊκών αναγκών και συμφερόντων. Η έκθεση δίνει τις βασικές κατευθύνσεις για το λεγόμενο «Επενδυτικό Σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη» που καταρτίζει η Επιτροπή.
Το Ευρωκοινοβούλιο πιστό στη στρατηγική των μονοπωλίων ιεραρχεί την «Πράσινη Συμφωνία» - «πράσινη ανάπτυξη» και την «ψηφιοποίηση –ψηφιακή αγορά» σαν τους δύο πυλώνες που υπόσχονται την ενίσχυση της κερδοφορίας των ομίλων και την ενίσχυση της θέσης της ΕΕ στον παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό και θεωρεί ότι στους παραπάνω πυλώνες πρέπει να επενδύσουν όλοι οι κλάδοι της καπιταλιστικής οικονομίας, από τους βιομηχανικούς κλάδους και των υπηρεσιών μέχρι την ΚΑΠ. Φιλοδοξία τους είναι να κατευθύνουν στη στήριξη ομίλων τρισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2050, στο όνομα της επίτευξης «κλιματικής ουδετερότητας» από την ΕΕ. Με τέτοια κατεύθυνση προωθεί όλες τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση απ’ όλες τις χρηματοδοτήσεις που μπορεί να κινητοποιήσει η ΕΕ προς όφελος του κεφαλαίου, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων απέναντι στους ανταγωνιστές τους. Δηλαδή, τα 750 δις. του Ταμείου Ανάκαμψης, τα πρόσθετα δισεκατομμύρια του InvestEU που χρηματοδοτεί με κρατικό και ευρωενωσιακό χρήμα τους ομίλους σε τομείς προτεραιοτήτων του. Καλεί σε μεγαλύτερη χρηματοδότηση τέτοιων σχεδίων από την ΕΤΕΠ (σε ποσοστό 50% της παρεχόμενης χρηματοδότησης). Ιδιαίτερο ρόλο επιφυλάσσει και στο λεγόμενο «Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης και τα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης») για εγγυημένη κερδοφορία των επιχειρήσεων με μοναδικούς και βέβαιους χαμένους τους εργαζόμενους του κλάδου, τους χιλιάδες απολυμένους εργαζόμενος. Στο πλαίσιο αυτό επαναλαμβάνει τη θέση για ενίσχυση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων της ΕΕ από τους νέους «ίδιους πόρους» (ΣΕΔΕ, φόρος σε πλαστικά, ψηφιακός φόρος κλπ) που θα επωμιστούν και πάλι τα εργατικά λαϊκά στρώματα.
Πρόκειται για σχέδιο από το οποίο μόνο οι μονοπωλιακοί όμιλοι θα βγουν κερδισμένοι. Οι λαοί θα έρθουν αντιμέτωποι με νέα επίθεση στα δικαιώματά τους, ένταση της εκμετάλλευσης, απολύσεις, νέους φόρους και χαράτσια. Οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, η φτωχο-μεσαία αγροτιά της χώρας μας, η νεολαία των λαϊκών στρωμάτων, δεν έχει τίποτα να περιμένει από τη συνέχιση αυτής της στρατηγικής . Οι λαός να καταδικάσει το νέο ΠΔΠ, τις προτεραιότητες του κεφαλαίου και με μια συνολικότερη αντιπαράθεση και οργάνωση της λαϊκής πάλης, από καλύτερες θέσεις, στοχεύοντας το πραγματικό αντίπαλο της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, να διεκδικήσουν να μην πληρώσουν και πάλι την κρίση του κεφαλαίου, απαιτώντας μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης, στην προοπτική ο ίδιος να πάρει στα χέρια του την εξουσία για τα δικά του συμφέροντα.

Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου (B9-0343/2020)

13-11-2020

. – Στην Ελλάδα η κυβέρνηση της ΝΔ εξαπολύει ομοβροντία αντεργατικών μέτρων εν μέσω πανδημίας, ψήφισε τον αντιδραστικό νόμο για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, ενώ ετοιμάζει νέα αντεργατικά μέτρα ενάντια στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα σε συνέχεια της περιστολής του δικαιώματος στην απεργία και του ιδιώνυμου αδικήματος της διαμαρτυρίας ενάντια στους πλειστηριασμούς από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αποκορύφωμα της αυταρχικής επίθεσης της σημερινής κυβέρνησης είναι η απαγόρευση σε ολόκληρη τη χώρα συγκεντρώσεων άνω των τριών ατόμων, η βάναυση και απρόκλητη αστυνομική βία, ώστε να ματαιώσει τον αγωνιστικό γιορτασμό της επετείου του λαϊκού ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοέμβρη 1973. Η λαϊκή αποφασιστικότητα ανέτρεψε την απαράδεκτη κυβερνητική απαγόρευση, εξέθεσε τον αυταρχισμό και την καταστολή της κυβέρνησης.
Σε όλα τα κράτη-μέλη τα όργανα της ΕΕ και οι αστικές κυβερνήσεις αξιοποιούν την πανδημία για να επιβάλλουν παρόμοια αντεργατικά μέτρα, ικανοποιώντας διαχρονικές απαιτήσεις του κεφαλαίου, ορθώνοντας νέα εμπόδια στη λαϊκή οργάνωση και πάλη. Η πανδημία χρησιμοποιείται σαν το «βολικό» πρόσχημα για να μπουν μόνιμα οι λαϊκές ελευθερίες «στον πάγο» ανάμεσα σε αλλά και με εφαρμογές ιχνηλάτησης που γενικεύουν το φακέλωμα.
Το ΚΚΕ καταψήφισε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου γιατί νομιμοποιεί την επιχείρηση ΕΕ και κυβερνήσεων να «βάλουν στο γύψο» τους λαϊκούς αγώνες και τις διεκδικήσεις. Με επιχειρήματα ίδια με αυτά των αστικών κυβερνήσεων νομιμοποιεί τον περιορισμό και απαγορεύσεις του δικαιώματος στη διαδήλωση εάν «είναι αναγκαίο και δικαιολογημένο», όπως και το φακέλωμα και την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων μεταξύ άλλων από τις νέες τεχνολογίες στο όνομα της ιχνηλάτησης κρουσμάτων κ.ο.κ.
Πάνω από όλα κάνει πως δεν βλέπει την εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν όρο για να περάσει αντιλαϊκή πολιτική ενώ ενισχύεται ο πολυπλόκαμος αντιδραστικός μηχανισμός ΕΕ και κυβερνήσεων πχ με την ενίσχυση του ρόλου της Europol, τη δυνατότητα χρήσης μεθόδων εξ αποστάσεως ψηφοφορίας, όπως η επιστολική ή ηλεκτρονική ψηφοφορία κλπ. Το εργατικό-λαϊκό κίνημα μπορεί με την πάλη του να ανατρέψει την αυταρχική, αντιδημοκρατική επίθεση ΕΕ και κυβερνήσεων, αμφισβητώντας την ίδια την εξουσία των μονοπωλίων που υπηρετούν.

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel)

12-11-2020

. – Η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2021, το οποίο θα είναι και το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου ΠΔΠ. Οι προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου ανταποκρίνονται στις στρατηγικές επιδιώξεις του κεφαλαίου για τα νέα πεδία κερδοφορίας μέσα από την «πράσινη ανάπτυξη» και την ψηφιακή οικονομία, αλλά και την ενίσχυση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών της ΕΕ και των κατασταλτικών μηχανισμών της. Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο για το ΠΔΠ 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης προορίζουν πακτωλό 1,8 τρις. ευρώ για τους μονοπωλιακούς ομίλους, ώστε να διασώσουν και να στηρίξουν την κερδοφορία τους. Το Ευρωκοινοβούλιο επαναφέρει με το συμβιβασμό τις αντιδραστικές προτάσεις του στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η εισαγωγή αντιλαϊκών «ίδιων πόρων»-νέων δηλαδή φόρων, που σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνουν το λαϊκό εισόδημα. Η αύξηση από το ΠΔΠ της χρηματοδότησης των 15 προγραμμάτων που θεωρεί προτεραιότητες (μεταξύ άλλων Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, InvestEU) σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων, προώθηση απολύσεων, τη διάλυση των κρατικών συστημάτων υγείας ως και τη βαθύτερη εμπλοκή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της ΕΕ. Η συνολική κατεύθυνση του σχεδίου Προϋπολογισμού που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο κινείται στην ίδια γραμμή με αυτήν του Συμβουλίου, με ενισχύσεις εκατοντάδων δισ. ευρώ προς τους μονοπωλιακούς ομίλους, δανεισμό από τα όργανα της Ε.Ε. για να «ξελασπώσουν» τα μονοπώλια από τη βαθιά οικονομική καπιταλιστική κρίση. Αυτά θα κληθούν να τα πληρώσουν οι λαοί είτε με νέους φόρους, είτε με νέα αντιλαϊκά μέτρα για να γίνει πιο φθηνή η εργατική δύναμη για το κεφάλαιο. Οι πανηγυρισμοί όλων των ευρωομάδων, των ευρωβουλευτών της ΝΔ, μαζί με αυτών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, για την επίτευξη συμφωνίας, φανερώνουν ότι παρά ορισμένες δευτερεύουσας σημασίας διαφοροποιήσεις τους, αυτό που τους ενώνει είναι οι στρατηγικοί σχεδιασμοί και οι ανάγκες των μονοπωλίων, τα ιμπεριαλιστικά σχέδια ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα.

Ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (A9-0128/2020 - Manuel Pizarro)

11-11-2020

. – Το ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση για την «Ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)» γιατί επεκτείνει χρονικά και με επιπλέον ευρωενωσιακές πολιτικές απασχόλησης τις λειτουργίες του δικτύου, συντονίζοντας σε αντεργατική κατεύθυνση τις δημόσιες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ. Πρόκειται για περαιτέρω αντιδραστική προσαρμογή τους την ώρα που εκτινάσσεται σε όλη την Ευρώπη η ανεργία με εκατομμύρια απολύσεις, αναστολές εργασίας, διαθεσιμότητες, γενίκευση της ανασφάλειας κλπ.
Τα περί «ένταξης των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας» και οι λεγόμενες «ενεργητικές πολιτικές» έχουν πυρήνα τους την πολύπλευρη χρηματική ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων στο όνομα διατήρησης ή δημιουργίας θέσεων εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, με προγράμματα όπως το «Εγγύηση για την Νεολαία» που τροφοδοτούν τους εργοδότες με τσάμπα ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Προωθούν τη γενίκευση της ευελιξίας στην εργασία, με μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, ενεργό και ανενεργό χρόνο, διευθέτηση του χρόνου εργασίας που σημαίνει δουλειά μέχρι 13 ώρες για 7 μέρες τη βδομάδα, μέχρι 6μηνες δουλειά, με απλήρωτες υπερωρίες που δίνονται σε ρεπό ή σε μειωμένο ωράριο, απογειώνοντας την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Με επιδότηση μάλιστα μισθών, είτε ασφαλιστικών εισφορών, είτε και των δύο μαζί, από χρήματα των εργαζομένων που ενώ με βάση το πρόγραμμα προσλήψεων μακροχρόνια ανέργων ο κατώτατος μισθός κι επίσημα έχει κατρακυλήσει στα 200 ευρώ.
Η συνεργασία των ΔΥΑ με "ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης" και η "ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων με αυτά" είναι ένας ακόμα από τους διακαής πόθους των εργοδοτών για ανέργους με κουπόνια που θα τα εξαργυρώνουν σε δουλεμπορικά γραφεία με πρόσχημα ότι όλοι οι εργοδότες δεν γράφονται στον ΟΑΕΔ. Είναι μια απόδειξη της «συνεργασίας των ΔΥΑ με τους κοινωνικούς εταίρους» που στα πλαίσια της ικανοποίησης των απαιτήσεων των εργοδοτών παραχωρούν αρμοδιότητές τους στα δουλεμπορικά γραφεία.
Επομένως το δίκτυο των ΔΥΑ είναι ένα ακόμα εργαλείο προώθησης της αντεργατικής πολιτικής, για την ενίσχυση της κερδοφορίας των καπιταλιστών που θρέφεται πολλαπλά κι από τις ουρές των άνεργων. Οι εργαζόμενοι με την πάλη τους να βάλουν εμπόδια στα σχέδια τους για να μην πληρώσουν και πάλι την κρίση του κεφαλαίου για να χαράξουν, με ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, δρόμο ανάπτυξης με βάση τα δικά τους συμφέροντα.

Η ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun)

23-10-2020

. – ΕΕ και κυβερνήσεις, όπως κι η σχετική έκθεση, επικαλούνται την «ισότητα» των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, ως περιτύλιγμα κάτω από το οποίο επιδιώκει την πιο ενεργή συμμετοχή των γυναικών σε στρατιωτικά σώματα, αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, με στόχο τη διείσδυση του ευρωνωσιαού κεφαλαίου σε τρίτες χώρες στο έδαφος της έντασης της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας και των ανταγωνισμών και της περαιτέρω ενίσχυσης στρατιωτικοποίησης της ΕΕ. Ένα γρανάζι στους επικίνδυνους για τους λαούς σχεδιασμούς, σε μια συγκυρία που νέες εστίες ανάφλεξης προβάλλουν, κι άλλες διαιωνίζονται, ενισχύονται ή και αναζωπυρώνονται.
Η όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα σε ιμπεριαλιστικά κέντρα, ανάμεσα σε αστικές τάξεις είναι που οδηγεί σε πολεμικές συρράξεις, εξαθλίωση, προσφυγικές ροές που έχουν θύματα χιλιάδες γυναίκες και παιδιά σε μια σειρά χώρες όλου του κόσμου. Παραβιάσεις δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, αναχρονιστικές αντιδραστικές νομοθεσίες, θρησκευτικοί φανατισμοί, μορφές βίας που πλήττουν γυναίκες και κορίτσια σε διάφορες περιοχές του κόσμου είναι φαινόμενα καταδικαστέα. Στην εξάλειψή τους όμως όχι μόνο δεν μπορεί να οδηγήσει η επικίνδυνη για τους λαούς εξωτερική πολιτική της ΕΕ που είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των ανταγωνισμών της με άλλες ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες, και των συμφερόντων του ευρωενωσιακού κεφαλαίου, αλλά αντίθετα θα φέρει νέα επιδείνωση τους. Ταυτόχρονα στο όνομα της εξάλειψης όλων αυτών ενεργοποιούνται και γιγαντώνονται πολυπλόκαμοι αντιδραστικοί μηχανισμοί, ΜΚΟ και κάθε είδους πρακτορεία της ΕΕ με υπονομευτική δράση για τα λαϊκά συμφέροντα αι σε κάθε είδους διαπλοκή με επιχειρηματικούς κι άλλους σχεδιασμούς
Η έκθεση αποσκοπεί στην εκδήλωση μεγαλύτερου ενδιαφέροντος, στη βαθύτερη ενσωμάτωση και τον ενεργότερο ρόλο του γυναικείου πληθυσμού στα ιμπεριαλιστικά σχέδια της ΕΕ. Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επιπρόσθετα ότι η έκθεση αναπαράγει τις γνώστες αποπροσανατολιστικές διαπιστώσεις σε σχέση με τους παράγοντες ανισότητας (στερεότυπα, αντρική συμπεριφορά), αφήνοντας στο σκοτάδι τις πραγματικές αιτίες που οδηγούν στον πόλεμο, την προσφυγιά, την ανισοτιμία και τη διπλή καταπίεση των γυναικών, που είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, καταψήφισε την έκθεση.
Οι γυναίκες μπορούν να πρωτοστατήσουν με τη συμμετοχή τους στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, στο ταξικά προσανατολισμένο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στην πάλη για την κοινωνική συμμαχία ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα, ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, για καμιά αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα προβλέπουν για ξερίζωμα όλων των αμερικανονατοϊκών βάσεων, για να γυρίσουν όλα τα εκστρατευτικά σώματα από το εξωτερικό. Οι λαοί, γυναίκες και άνδρες, θα σηκώσουν το δικό τους ανάστημα για την ανατροπή του, για να προχωρήσει η κοινωνία μπροστά, στο σοσιαλισμό - κομμουνισμό, για να απαλλαγεί η ανθρωπότητα από την εκμετάλλευση, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, από κάθε μορφή κοινωνικής καταπίεσης και ανισοτιμίας, για να τεθούν οι βάσεις για τη χειραφέτηση της γυναίκας.

Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ (A8-0200/2019 - Peter Jahr)

23-10-2020

. – Η ΚΑΠ είναι πολιτική για την κερδοφορία των μονοπωλίων της ΕΕ. Η αναθεώρησή της αποτελεί αναπροσαρμογή με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις τους και προσωρινό συμβιβασμό ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντά τους. Η όλη συζήτηση για την αναθεώρηση και ο καταιγισμός τροπολογιών ανέδειξε τον οξυμένο ανταγωνισμό ανάμεσα στα μονοπώλια της “πράσινης οικονομίας” και των νέων τεχνολογιών (πχ “ευφυής γεωργία ακριβείας”) από τη μια και των πιο παραδοσιακών κλάδων, όπως η βιομηχανία αγροτικών εισροών (πχ λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά κλπ), μεταποίησης κτηνοτροφικών προϊόντων κ.ά. από την άλλη.
Μήλο της έριδος αποτελούν οι υψηλές χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από την καταλήστευση των λαών και καταλήγουν στον βωμό της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων.
Οι διακηρύξεις υπέρ των “ποιοτικών” τροφίμων, της “προστασίας του περιβάλλοντος” και της λεγόμενης “ενιαίας υγείας, υπέρ της στήριξης του εισοδήματος αγροτικών εκμεταλλεύσεων του μοντέλου της “οικογενειακής” γεωργίας γίνονται από τη σκοπιά των συμφερόντων επιχειρηματικών ομίλων της ΕΕ.
Η ΕΕ ούτε θέλει ούτε μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία τους περιβάλλοντος και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα. Βασικό κριτήριο των κανόνων για το “περιβάλλον” και το “κλίμα”, τα πρότυπα της “πιστοποιημένης” και “ποιοτικής” παραγωγής “από το αγρόκτημα ως το πιάτο” είναι να ενισχυθούν τα μερίδια ορισμένων μονοπωλίων (πχ “κυκλικής οικονομίας”) αλλά και να τεθούν εμπόδια σε ανταγωνίστριες δυνάμεις (πχ ΗΠΑ, Βραζιλία, Κίνα κλπ) που δεν εφαρμόζουν αντίστοιχες ρυθμίσεις.
Η ΕΕ βάζει ακόμη περισσότερα εμπόδια στην επιβίωση των βιοπαλαιστών αγροτών και την παραμονή τους στο χωράφι και στο στάβλο τους. Οι προσαρμογές στις άμεσες ενισχύσεις και συνολικότερα στο καθεστώς των επιδοτήσεων θα εξακολουθήσουν ίσα που να συντηρούν ορισμένα τμήματα αυτοαπασχολούμενων αγροτών, επιτείνοντας όμως την καταλήστευση του μόχθου τους από τα μεταποιητικά και εμπορικά μονοπώλια, που έχουν ανάγκη από φθηνές πρώτες ύλες. Τα μέτρα προώθησης των διεπαγγελματικών οργανώσεων, της “συμβολαιοποίησης” της παραγωγής, της ευελιξίας ομάδων και οργανώσεων παραγωγών έχουν ως γνώμονα την ανάγκη περαιτέρω συγκέντρωσης της παραγωγής και ενίσχυσης του ελέγχου της από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι προβλέψεις για το νέο “αποθεματικό κρίσεων” και τα “εργαλεία διαχείρισης κινδύνων” δεν αφορούν στην προστασία του μικρού και μεσαίου αγρότη από τις φυσικές καταστροφές, με υποδομές πρόληψης τους και αποζημιώσεις. Σχετίζονται με την ανάγκη διασφάλισης της λεγόμενης “ισορροπίας” της αγοράς, δηλαδή της καπιταλιστικής κερδοφορίας.
Το ΚΚΕ καταψήφισε τις εκθέσεις και καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες να αντιπαλέψουν με την οργάνωση του αγώνα τους την επιδείνωση των όρων παραμονής τους στην παραγωγή, ως αποτέλεσμα του ανταγωνισμού των μονοπωλίων, τα κέρδη τον οποίων υπηρετεί και η νέα ΚΑΠ.

Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση (A8-0199/2019 - Ulrike Müller)

23-10-2020

. – Η ΚΑΠ είναι πολιτική για την κερδοφορία των μονοπωλίων της ΕΕ. Η αναθεώρησή της αποτελεί αναπροσαρμογή με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις τους και προσωρινό συμβιβασμό ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντά τους. Η όλη συζήτηση για την αναθεώρηση και ο καταιγισμός τροπολογιών ανέδειξε τον οξυμένο ανταγωνισμό ανάμεσα στα μονοπώλια της “πράσινης οικονομίας” και των νέων τεχνολογιών (πχ “ευφυής γεωργία ακριβείας”) από τη μια και των πιο παραδοσιακών κλάδων, όπως η βιομηχανία αγροτικών εισροών (πχ λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά κλπ), μεταποίησης κτηνοτροφικών προϊόντων κ.ά. από την άλλη.
Μήλο της έριδος αποτελούν οι υψηλές χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από την καταλήστευση των λαών και καταλήγουν στον βωμό της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων.
Οι διακηρύξεις υπέρ των “ποιοτικών” τροφίμων, της “προστασίας του περιβάλλοντος” και της λεγόμενης “ενιαίας υγείας, υπέρ της στήριξης του εισοδήματος αγροτικών εκμεταλλεύσεων του μοντέλου της “οικογενειακής” γεωργίας γίνονται από τη σκοπιά των συμφερόντων επιχειρηματικών ομίλων της ΕΕ.
Η ΕΕ ούτε θέλει ούτε μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία τους περιβάλλοντος και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα. Βασικό κριτήριο των κανόνων για το “περιβάλλον” και το “κλίμα”, τα πρότυπα της “πιστοποιημένης” και “ποιοτικής” παραγωγής “από το αγρόκτημα ως το πιάτο” είναι να ενισχυθούν τα μερίδια ορισμένων μονοπωλίων (πχ “κυκλικής οικονομίας”) αλλά και να τεθούν εμπόδια σε ανταγωνίστριες δυνάμεις (πχ ΗΠΑ, Βραζιλία, Κίνα κλπ) που δεν εφαρμόζουν αντίστοιχες ρυθμίσεις.
Η ΕΕ βάζει ακόμη περισσότερα εμπόδια στην επιβίωση των βιοπαλαιστών αγροτών και την παραμονή τους στο χωράφι και στο στάβλο τους. Οι προσαρμογές στις άμεσες ενισχύσεις και συνολικότερα στο καθεστώς των επιδοτήσεων θα εξακολουθήσουν ίσα που να συντηρούν ορισμένα τμήματα αυτοαπασχολούμενων αγροτών, επιτείνοντας όμως την καταλήστευση του μόχθου τους από τα μεταποιητικά και εμπορικά μονοπώλια, που έχουν ανάγκη από φθηνές πρώτες ύλες. Τα μέτρα προώθησης των διεπαγγελματικών οργανώσεων, της “συμβολαιοποίησης” της παραγωγής, της ευελιξίας ομάδων και οργανώσεων παραγωγών έχουν ως γνώμονα την ανάγκη περαιτέρω συγκέντρωσης της παραγωγής και ενίσχυσης του ελέγχου της από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι προβλέψεις για το νέο “αποθεματικό κρίσεων” και τα “εργαλεία διαχείρισης κινδύνων” δεν αφορούν στην προστασία του μικρού και μεσαίου αγρότη από τις φυσικές καταστροφές, με υποδομές πρόληψης τους και αποζημιώσεις. Σχετίζονται με την ανάγκη διασφάλισης της λεγόμενης “ισορροπίας” της αγοράς, δηλαδή της καπιταλιστικής κερδοφορίας.
Το ΚΚΕ καταψήφισε τις εκθέσεις και καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες να αντιπαλέψουν με την οργάνωση του αγώνα τους την επιδείνωση των όρων παραμονής τους στην παραγωγή, ως αποτέλεσμα του ανταγωνισμού των μονοπωλίων, τα κέρδη τον οποίων υπηρετεί και η νέα ΚΑΠ.

Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών (A8-0198/2019 - Eric Andrieu)

23-10-2020

. – Η ΚΑΠ είναι πολιτική για την κερδοφορία των μονοπωλίων της ΕΕ. Η αναθεώρησή της αποτελεί αναπροσαρμογή με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις τους και προσωρινό συμβιβασμό ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντά τους. Η όλη συζήτηση για την αναθεώρηση και ο καταιγισμός τροπολογιών ανέδειξε τον οξυμένο ανταγωνισμό ανάμεσα στα μονοπώλια της “πράσινης οικονομίας” και των νέων τεχνολογιών (πχ “ευφυής γεωργία ακριβείας”) από τη μια και των πιο παραδοσιακών κλάδων, όπως η βιομηχανία αγροτικών εισροών (πχ λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά κλπ), μεταποίησης κτηνοτροφικών προϊόντων κ.ά. από την άλλη.
Μήλο της έριδος αποτελούν οι υψηλές χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από την καταλήστευση των λαών και καταλήγουν στον βωμό της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων.
Οι διακηρύξεις υπέρ των “ποιοτικών” τροφίμων, της “προστασίας του περιβάλλοντος” και της λεγόμενης “ενιαίας υγείας, υπέρ της στήριξης του εισοδήματος αγροτικών εκμεταλλεύσεων του μοντέλου της “οικογενειακής” γεωργίας γίνονται από τη σκοπιά των συμφερόντων επιχειρηματικών ομίλων της ΕΕ.
Η ΕΕ ούτε θέλει ούτε μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία τους περιβάλλοντος και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα. Βασικό κριτήριο των κανόνων για το “περιβάλλον” και το “κλίμα”, τα πρότυπα της “πιστοποιημένης” και “ποιοτικής” παραγωγής “από το αγρόκτημα ως το πιάτο” είναι να ενισχυθούν τα μερίδια ορισμένων μονοπωλίων (πχ “κυκλικής οικονομίας”) αλλά και να τεθούν εμπόδια σε ανταγωνίστριες δυνάμεις (πχ ΗΠΑ, Βραζιλία, Κίνα κλπ) που δεν εφαρμόζουν αντίστοιχες ρυθμίσεις.
Η ΕΕ βάζει ακόμη περισσότερα εμπόδια στην επιβίωση των βιοπαλαιστών αγροτών και την παραμονή τους στο χωράφι και στο στάβλο τους. Οι προσαρμογές στις άμεσες ενισχύσεις και συνολικότερα στο καθεστώς των επιδοτήσεων θα εξακολουθήσουν ίσα που να συντηρούν ορισμένα τμήματα αυτοαπασχολούμενων αγροτών, επιτείνοντας όμως την καταλήστευση του μόχθου τους από τα μεταποιητικά και εμπορικά μονοπώλια, που έχουν ανάγκη από φθηνές πρώτες ύλες. Τα μέτρα προώθησης των διεπαγγελματικών οργανώσεων, της “συμβολαιοποίησης” της παραγωγής, της ευελιξίας ομάδων και οργανώσεων παραγωγών έχουν ως γνώμονα την ανάγκη περαιτέρω συγκέντρωσης της παραγωγής και ενίσχυσης του ελέγχου της από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι προβλέψεις για το νέο “αποθεματικό κρίσεων” και τα “εργαλεία διαχείρισης κινδύνων” δεν αφορούν στην προστασία του μικρού και μεσαίου αγρότη από τις φυσικές καταστροφές, με υποδομές πρόληψης τους και αποζημιώσεις. Σχετίζονται με την ανάγκη διασφάλισης της λεγόμενης “ισορροπίας” της αγοράς, δηλαδή της καπιταλιστικής κερδοφορίας.
Το ΚΚΕ καταψήφισε τις εκθέσεις και καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες να αντιπαλέψουν με την οργάνωση του αγώνα τους την επιδείνωση των όρων παραμονής τους στην παραγωγή, ως αποτέλεσμα του ανταγωνισμού των μονοπωλίων, τα κέρδη τον οποίων υπηρετεί και η νέα ΚΑΠ.

Αποψίλωση των δασών (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt)

22-10-2020

. – Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση για την αποψίλωση των δασών, όχι μόνο γιατί δεν ικανοποιεί την πραγματική και επείγουσα ανάγκη για την προστασία των δασών, αλλά και γιατί δίνει τα δάση βορά στα επιχειρηματικά συμφέροντα αφού η ΕΕ και οι κυβερνήσεις υπηρετούν τον καπιταλιστικό δρόμου ανάπτυξης στο πλαίσιο του οποίου η γη είναι εμπόρευμα και ιδιοκτησία ομίλων.
Η έκθεση αναφέρει αποκαλυπτικά στοιχεία για το ποιος ευθύνεται για την καταστροφή των δασών. Εκατομμύρια εκτάρια δασικών εκτάσεων αποψιλώνονται κάθε χρόνο από γεωργικές δραστηριότητες των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ η ίδια η Ε.Ε εισάγει και καταναλώνει από το 7% έως το 10% της παγκόσμιας κατανάλωσης προϊόντων που συνδέονται με την αποψίλωση στις χώρες προέλευσής τους. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι με τις δραστηριότητές τους ευθύνονται λοιπόν για την καταστροφή των δασών, φανερώνοντας την υποκρισία των «πράσινων ευαισθησιών» ΕΕ και κυβερνήσεων.
Η έκθεση δεν περιλαμβάνει κανένα ουσιώδες μέτρο προστασίας ή περιορισμού της αυθαιρεσίας, των καταπατήσεων, της αρπαγής γαιών από τους μονοπωλιακούς ομίλους. Αντίθετα, προωθεί τη γνωστή πρακτική της «εταιρικής ευθύνης» με τις επιχειρήσεις από τη μια να καταστρέφουν το περιβάλλον και από την άλλη να εμφανίζονται ως προστάτες του, της εθελοντικής «πιστοποίησης» των επιχειρήσεων από τρίτους ή με «ετικέτες» ότι τα προϊόντα τους δήθεν σέβονται τα πρότυπα καλής διαχείρισης των δασών, τα «ανθρώπινα δικαιώματα» κλπ.
Καταλήγει να ζητάει νομοθεσία που να «υποχρεώνει» τις επιχειρήσεις να παίρνουν μέτρα «δέουσας επιμέλειας». Πρόκειται για τη λεγόμενη αυτοπιστοποίηση" των επιχειρήσεων ότι τα προϊόντα τους δήθεν δεν προέρχονται από δραστηριότητες σχετικές με την αποψίλωση των δασών, παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων κλπ, αντί για ελέγχους από δημόσιους οργανισμούς.
Τα μονοπώλια ωφελούνται διπλά: και δεν χρειάζεται να τηρούν ούτε καν τα στοιχειώδη πρότυπα προστασίας των δασών, και μπορούν να διαφημίζουν την "περιβαλλοντική ευαισθησία τους" έναντι των ανταγωνιστών τους. Άλλωστε, και από τη συζήτηση στο ΕΚ κατέστη σαφές ότι τα σύστημα «δέουσας επιμέλειας» δεν θα "φορτώσουν γραφειοκρατικά βάρη στις ευρωπαϊκές εταιρείες". Σημειώνεται δε ότι οι διαδικασίες αυτές λειτουργούν και σαν μέτρα προστατευτισμού απέναντι σε ομίλους τρίτων χωρών, κυρίως των μεγάλων ανταγωνιστών της ΕΕ (Κίνα, ΗΠΑ), αλλά και χωρών με μεγάλο μερίδιο παραγωγής σε συγκεκριμένους αγροτοκτηνογραφικούς τομείς (Βραζιλία, Αργεντινή).
Η ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των δασών με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από τον καπιταλισμό που σαπίζει, γεννά πολέμους, καταστρέφει το περιβάλλον. Μπορεί να εξασφαλιστεί με εργατική εξουσία στην οποία τα δάση θα είναι κοινωνική ιδιοκτησία μεσώ του κεντρικού σχεδιασμού και εργατικού ελέγχου.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg