Λευτέρης ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ Λευτέρης ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Λευτέρης ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Μη Εγγεγραμμένοι

Ελλάδα - Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Ελλάδα)

Ημερομηνία γέννησης : , Athens

Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg