Πέτρος ΚΟΚΚΑΛΗΣ Πέτρος ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Πέτρος ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL

Μέλος

Ελλάδα - Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (Ελλάδα)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Αρχική σελίδα Petros KOKKALIS

Αντιπρόεδρος

D-RS
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας

Μέλος

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Αναπληρωτής

BUDG
Επιτροπή Προϋπολογισμών
AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
PECH
Επιτροπή Αλιείας
D-IL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ
D-IN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Τελευταίες δραστηριότητες

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: επαναφορά της φύσης στη ζωή μας

12-03-2021 AGRI_AD(2021)662105 PE662.105v02-00 AGRI
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Isabel CARVALHAIS
Petros KOKKALIS
Petros KOKKALIS

Στο EP NEWSHUB

RT @nils_gilman: Just as the project of social modernism was mortally wounded in 1968 but only given its coup de grâce in 1981, so was neoliberalism mortally wounded in 2008 but is only now being replaced in 2021

Sometimes the headline says it all https://t.co/TJojJCvPS8 

RT @EU_MARE: Delivering on the ambitious goals of #EUBiodiversity strategy. Bringing together environmental & fisheries policies, @EU_Commission has just released a 🆕 roadmap for a future action plan to protect sensitive species, marine ecosystems & make #fisheries more sustainable. #OceanEU

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg