Πέτρος ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Πέτρος ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL

Μέλος

Ελλάδα - Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (Ελλάδα)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Πέτρος ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Ανάγκη για επείγον ενωσιακό σχέδιο δράσης με σκοπό την κατοχύρωση επισιτιστικής ασφάλειας εντός και εκτός της ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία (RC-B9-0160/2022, B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-0165/2022, B9-0166/2022, B9-0167/2022)

24-03-2022

Η κλιματική κρίση, η κρίση της COVID-19 και, τώρα, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν τραυματίσει περαιτέρω το εύθραυστο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων. Οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές για τις πιο ευάλωτες χώρες και πληθυσμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια κρίσεων πρέπει να λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση τους και επομένως στην προκειμένη περίπτωση για την επισιτιστική ασφάλεια στη Ουκρανία αλλά και σε τρίτες χώρες και την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών στην Ευρώπη. Παρότι το ψήφισμα δεν εκφράζει πλήρως τις θέσεις μας, σε σχέση με τη ανάσχεση της εντατικής γεωργίας και την προώθηση της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, αναγνωρίζοντάς τις ανησυχίες των πολιτών υπερψηφίσαμε τα έκτακτα μέτρα, ώστε να ενισχυθούν τα συστήματα παραγωγής για μεγαλύτερη αυτονομία και ανθεκτικότητα.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (B9-0137/2022)

09-03-2022

Σήμερα δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για τη χρηματοδότηση των ορυκτών καυσίμων συμπεριλαμβανομένου του ορυκτού αερίου. Η δέσμευση μας για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα το 2050 αλλά και τα νέα επιστημονικά δεδομένα και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, δεν επιτρέπουν ολιγωρίες και εκπτώσεις. H αντίρρηση για τον 5ο κατάλογο PCI υποβλήθηκε και ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη το αργότερο τον Ιούνιο 2022 λαμβάνοντας υπόψη το νέο κλιματικό νόμο. Ο νέος κατάλογος θα αποφεύγει την κατασκευή νέων υποδομών ορυκτών καυσίμων με συνέπεια την μεγαλύτερη εξάρτηση της Ένωσης. Είναι απαραίτητο να χρηματοδοτηθούν έργα που υποστηρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα, την ηλεκτρική διασύνδεση για μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Με την υπερψήφιση της αντίρρησης υποστηρίζουμε στην πράξη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα (Jytte Guteland - A9-0162/2020)

24-06-2021

Ο ευρωπαϊκός κλιματικός νόμος είναι η πυξίδα μας προς την κλιματική ουδετερότητα. Είναι η βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε μια βιώσιμη και ανθεκτική Ένωση. Από την αρχή κιόλας, καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ώστε να παραδώσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες έναν κλιματικό νόμο αντάξιο των προκλήσεων που βιώνει καθημερινά η ανθρωπότητα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης και που συμβαδίζει με τα δεδομένα της επιστημονικής κοινότητας. Η αρχική θέση του Κοινοβουλίου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60% μέχρι το 2030 βρισκόταν στον σωστό δρόμο. Παρά τις προσπάθειές μας, στις διαπραγματεύσεις συναντήσαμε την απροθυμία και ανελαστικότητα του Συμβουλίου να συνεργαστεί για έναν φιλόδοξο ενδιάμεσο στόχο για το 2030. Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε απέχει πολύ δυστυχώς από τις προσταγές της επιστήμης και της κοινωνίας και κυρίως από το δικαίωμα των νέων στην κλιματική ασφάλεια. Ο στόχος μείωσης εκπομπών κατά 55% μέχρι το 2030, συμπεριλαμβανομένων των απορροφήσεων άνθρακα που προκρίνει η συμφωνία δεν ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C και μεταθέτει το βάρος στις επόμενες γενιές. Η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα με τρόπο δίκαιο που «δεν αφήνει κανέναν πίσω» προϋποθέτει την άμεση ανάληψη δράσης. Για αυτόν τον λόγο, καταψηφίζουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης (C9-0104/2021 - Juan Fernando López Aguilar)

28-04-2021

Το πιστοποιητικό COVID-19 είναι μια τεχνική πρόταση για να διευκολυνθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταξύ των κρατών μελών στις μετακινήσεις των πολιτών και δεν αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο. Έρχεται, μάλιστα, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, καθώς στο ΕΚ ζητούσαμε ήδη από τον Ιούνιο του 2020 να υπάρξουν ενιαία πρωτόκολλα και κανόνες στην ΕΕ για ασφαλή ταξίδια και για το ασφαλές άνοιγμα των συνόρων.
Θα πιστοποιεί τρία πράγματα: ότι ο κάτοχός του είτε έχει εμβολιαστεί κατά του COVID-19, είτε έχει αναρρώσει, είτε έχει ελεγχθεί και είναι αρνητικός στον ιό. Στην Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εργαστήκαμε χτίζοντας συμμαχίες στις αρμόδιες επιτροπές του ΕΚ, ώστε να βελτιωθεί η πρόταση της Επιτροπής με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και το ασφαλές άνοιγμα της οικονομίας στη χώρα μας.
Υπερψηφίσαμε τη θέση του ΕΚ για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι πετύχαμε να υιοθετηθεί η θέση μας για δωρεάν τεστ σε όλους τους ταξιδιώτες με στόχο τη διευκόλυνση των ταξιδιών με τη μέγιστη ασφάλεια. Δεύτερον, πετύχαμε να θεωρούνται τα εμβόλια δημόσια αγαθά, καθώς ο μόνος τρόπος να μπει φρένο στην πανδημία είναι να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά εμβολιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, πετύχαμε να μπουν ισχυρές δικλίδες ασφαλείας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων από τη χρήση του πιστοποιητικού. Θα επιδιώξουμε οι βελτιωτικές αυτές προτάσεις να παραμείνουν και στο τελικό κείμενο.

Πρόγραμμα InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli)

13-11-2020

Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ψήφισε αποχή στην έκθεση για το πρόγραμμα InvestEU σήμερα στην ολομέλεια του ΕΚ, διότι, παρά τα αρκετά θετικά σημεία της έκθεσης, το ΕΚ έκανε ένα βήμα πίσω από ήδη εκφρασμένες θέσεις του σχετικά με τους κλιματικούς στόχους, τη μη χρηματοδότηση των ορυκτών καυσίμων, την ξεκάθαρη αναφορά στον νόμο για το κλίμα, την κλιματική ουδετερότητα και τις βιώσιμες επενδύσεις (ταξονομία), με ευθύνη των συντηρητικών πολιτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της ΝΔ.
Ταυτόχρονα όμως, υπερψήφισε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ΕΚ-Συμβουλίου, δεδομένης της ανάγκης το InvestEU να είναι λειτουργικό από 1ης Ιανουαρίου. Σε αυτές τις δύσκολες διαπραγματεύσεις το ΕΚ πρέπει να είναι ενωμένο σε μια προοδευτική κατεύθυνση, για τη μεγαλύτερη ενίσχυση των περιφερειών και κρατών που χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση, όπως η Ελλάδα, και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Ευρωομάδα της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση.
Το ΕΚ θα πρέπει ενωμένο να υποστηρίξει τη θέση του για το InvestEU, για έναν ενισχυμένο προϋπολογισμό 91,77 δισ. με επιδιωκόμενη μόχλευση 1,2 τρισ., τη στιγμή που το Συμβούλιο μειώνει δραστικά, με τη συναίνεση της ελληνικής κυβέρνησης, τον προϋπολογισμό του InvestEU σε μόλις 20,3 δισ. με επιδιωκόμενη μόχλευση 334 δισ., υπερασπιζόμενο ιδιαίτερα θέματα περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ (A8-0200/2019 - Peter Jahr)

23-10-2020

Όσον αφορά τον κανονισμό για τα Στρατηγικά Σχέδια απέχουμε διότι:
1. Η τροπολογία που ψηφίστηκε για υποχρέωση πλήρους εσωτερικής σύγκλισης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έως το 2026 αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα.
2. Η τροπολογία που εξαιρεί 60% των πόρων για την εξισωτική αποζημίωση από τις παρεμβάσεις που αφορούν τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ δεν είναι παραδεκτή για τη χώρα μας. Πάγια θέση είναι η εξισωτική αποζημίωση να συνυπολογίζεται στο 100% στις δαπάνες για περιβάλλον και κλίμα.
3. Οι τροπολογίες σχετικά με τα οικολογικά προγράμματα, το capping, που προέκυψαν ως αποτέλεσμα συμβιβασμού ανάμεσα στις τρεις μεγάλες πολιτικές ομάδες του ΕΚ είναι σε πολλά σημεία ασύμβατες με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από την ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.
4. Η υπερψήφιση τροπολογίας που εισάγει ένα ακόμη υποχρεωτικό ποσοστό της τάξης του 30% του προϋπολογισμού των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης που θα πρέπει να κατανεμηθεί σε συγκεκριμένα μέτρα, όπως τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, δημιουργεί ακόμη πιο δεσμευτικούς όρους για την κατάρτιση των προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε χώρας.
Στον τριμερή διάλογο θα υποστηρίξουμε εκ νέου τις θέσεις μας και θα καθορίσουμε τη στάση μας όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών (A8-0198/2019 - Eric Andrieu)

23-10-2020

Οι αλλαγές δεν είναι ποτέ εύκολες. Πυξίδα μας ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο πολίτης, είτε μιλάμε για τον καταναλωτή, είτε για τον παραγωγό, είτε για τον μεταπράτη αγαθών και υπηρεσιών. Βασική αρχή, στον σημερινό κόσμο, είναι η θέση πως όλες οι διατροφικές συνήθειες ή ανάγκες πρέπει να είναι σεβαστές και αυτό σημαίνει πως δεν μπορούν να αποκλειστούν «από το ράφι» από τη μεριά του παραγωγού ή του μεταπράτη. Όπως είναι απαράβατη αρχή η προστασία της αγοράς από όσους θα ήλπιζαν πως μπορούν να επιβληθούν καταχρηστικά από θέση ισχύος. Τα θεσμικά εργαλεία ελέγχου που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα είναι πολλά και σίγουρα μπορούμε να τα βελτιώσουμε, όπου εντοπιστούν αδυναμίες.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε καμία θέση που θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό προϊόντων από την αγορά προϊόντων διατροφής, άπαξ και πληρούν τους κανόνες που αφορούν την παραγωγή και τη σήμανσή τους. Ο εμπλουτισμός της διατροφής αντιμετωπίζεται χωρίς φόβο, ειδικά όταν επείγει να διερευνηθούν λύσεις που εξοικονομούν φυσικούς πόρους, με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, μεθανίου και αερίων του θερμοκηπίου. Όπως διασφαλίζεται ότι όλοι μπορούν να έχουν ίση πρόσβαση «στο ράφι», έτσι θα διασφαλίσουμε ότι ο καταναλωτής έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σύμφωνα με τις δικές του διατροφικές επιλογές.

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis)

16-09-2020

Η μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο θέτει τα θεμέλια για έναν νέο προσανατολισμό στο ζήτημα της ενέργειας και για τον αναπροσανατολισμό των ευρωπαϊκών πόρων σε επενδύσεις που υποστηρίζουν τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τις οικονομίες των ανθρακικών και λιγνιτικών περιφερειών.
Η σημερινή μας αποχή στην τελική ψηφοφορία για τον κανονισμό για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης υπογραμμίζει την αντίρρησή μας στη χρηματοδότηση επενδύσεων για νέες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και ορυκτών καυσίμων, διότι εμπεριέχουν τον κίνδυνο εγκλωβισμού της οικονομίας σε έργα που δεν ευθυγραμμίζονται με την κλιματική ουδετερότητα και τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων.
Παράλληλα, εκφράζει την απογοήτευσή μας για τη μη υιοθέτηση κριτηρίων δικαιότερης κατανομής των πόρων του Ταμείου. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών στις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στηρίξαμε με τροπολογίες μας την ανάγκη αύξησης των πόρων του Ταμείου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των περιφερειών, αλλά και την ανάγκη δικαιότερης κατανομής τους. Για τον λόγο αυτόν, επαναφέραμε στην ολομέλεια δύο τροπολογίες, με στόχο την αύξηση της χρηματοδότησης των περιφερειών με υψηλή ανεργία και των κρατών μελών που αποφασίζουν την εμπροσθοβαρή απολιγνιτοποίηση, που θα ωφελούσαν χώρες όπως η Ελλάδα και περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη. Δυστυχώς, οι τροπολογίες αυτές, παρότι πέτυχαν ευρύτερη εθνική συναίνεση, δεν υιοθετήθηκαν.

Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες: κοινοί κανόνες

26-03-2020

Όπως είπε ο Πρόεδρος Σασόλι, η αντιμετώπιση της πανδημίας —που είναι ο πρωταρχικός μας στόχος— είναι ταυτόχρονα η ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια πράσινη και πιο δίκαιη κοινωνία. Η ευθυγράμμιση όλων των πολιτικών και η εστίασή τους στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η κρίσιμη πρόκληση. Όπως είναι παράλογο να συνεχίζουμε την επιδότηση ορυκτών καυσίμων, έτσι είναι παράλογο να υποχρεώνουμε αεροπλάνα να πετάνε άδεια παράγοντας άχρηστες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μόνο και μόνο για να συμμορφωθούν με τον υπάρχοντα κανονισμό, ενώ περνάμε μια τόσο μεγάλη κρίση. Τα περιττά κόστη πλήττουν σοβαρά τον τομέα.
Χρειαζόμαστε αποφασιστικότητα και ευελιξία.

Ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού)

26-03-2020

Η κινητοποίηση των επενδύσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας θα βοηθήσει στον πρωταρχικό στόχο της διάσωσης ζωών και τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 αλλά και στην προετοιμασία για την οικονομική ανάκαμψη. Η κρίση αποκάλυψε με τραγικό τρόπο τις αδυναμίες των συστημάτων υγείας λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών που ίσχυσαν στο παρελθόν, ήρθε η ώρα όμως να το αντιμετωπίσουμε με διαφορετική προσέγγιση και αλληλεγγύη και να επενδύσουμε στο βιώσιμο και αποτελεσματικό μέλλον των δημόσιων συστημάτων υγείας, αλλά και της διάσωσης της οικονομίας την επόμενη μέρα.

Επικοινωνία

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
01H267
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G00015
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex