Ann WIDDECOMBE Ann WIDDECOMBE
Ann WIDDECOMBE
Ηνωμένο Βασίλειο

Ημερομηνία γέννησης : , Bath

Δηλώσεις Ann WIDDECOMBE

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.