Álvaro AMARO Álvaro AMARO
Álvaro AMARO

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Πορτογαλία - Partido Social Democrata (Πορτογαλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Coimbra

Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων) Álvaro AMARO

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Negotiating and analysing the RRP EN

22-04-2021 E-002193/2021 Επιτροπή

Support for the wine sector EN

16-02-2021 E-000932/2021 Επιτροπή

Situation in northern Mozambique, in particular the delegation led by the Portuguese Ministry of Foreign Affairs to the Mozambican authorities EN

04-02-2021 E-000704/2021 Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

ECA Review No 04/2020 EN

19-01-2021 E-000286/2021 Επιτροπή

Waste disposal in Portugal EN

17-12-2020 E-006953/2020 Επιτροπή

Situation in northern Mozambique EN

11-11-2020 P-006127/2020 Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg