Peter POLLÁK Peter POLLÁK
Peter POLLÁK

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Σλοβακία - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Σλοβακία)

Ημερομηνία γέννησης : , Levoca

Αρχική σελίδα Peter POLLÁK

Αντιπρόεδρος

D-RU
Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

Μέλος

CULT
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Αναπληρωτής

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
D-UA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
D-IN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Τελευταίες δραστηριότητες

Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων SK

22-06-2022 P9_CRE-PROV(2022)06-22(1-321-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (A9-0162/2022 - Peter Liese) SK

22-06-2022
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Napriek dlhým vyjednávaniam a mnohým kompromisom, ktoré predchádzali prijatiu revízie systému obchodovania s emisiami v rámci EÚ, som rád, že sa nakoniec podarilo odhlasovať tento kľúčový dokument, vďaka ktorému sa posunieme o krok bližšie k našim klimatickým cieľom. Európska Únia sa týmto stáva lídrom v opatreniach smerujúcich k zelenšiemu a udržateľnejšiemu rozvoju pre celú planétu. Správu som podporil.

Μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (A9-0160/2022 - Mohammed Chahim) SK

22-06-2022
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Prijatie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ má za cieľ znížiť emisie na európskej a globálnej úrovni a zároveň ochrániť priemyselnú produkciu, ktorá rešpektuje životné prostredie. Hlasoval som v prospech tohto mechanizmu.

Επικοινωνία

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08040
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex