Tom BERENDSEN Tom BERENDSEN
Tom BERENDSEN

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Κάτω Χώρες - Christen Democratisch Appèl (Κάτω Χώρες)

Ημερομηνία γέννησης : , Breda

9η κοινοβουλευτική περίοδος Tom BERENDSEN

Πολιτικές ομάδες

  • 02-07-2019 ... : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 02-07-2019 ... : Christen Democratisch Appèl (Κάτω Χώρες)

βουλευτές

  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

Αναπληρωτής

  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)
  • 12-02-2020 ... : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-EΕ

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg