Tom BERENDSEN Tom BERENDSEN
Tom BERENDSEN

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Κάτω Χώρες - Christen Democratisch Appèl (Κάτω Χώρες)

Ημερομηνία γέννησης : , Breda

Αρχική σελίδα Tom BERENDSEN

Μέλος

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
DPAP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

Αναπληρωτής

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
DCAR
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-EΕ
DEEA
Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

Τελευταίες δραστηριότητες

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη

22-10-2020 A9-0197/2020 PE650.700v02-00 ITRE
Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής
Carlo CALENDA

EU funding and non-EU companies EN

14-10-2020 E-005619/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU

08-10-2020 TRAN_AD(2020)653989 PE653.989v05-00 TRAN
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης
Tom BERENDSEN

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg