Tom BERENDSEN Tom BERENDSEN
Tom BERENDSEN

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Κάτω Χώρες - Christen Democratisch Appèl (Κάτω Χώρες)

Ημερομηνία γέννησης : , Breda

Αρχική σελίδα Tom BERENDSEN

Μέλος

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
DPAP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

Αναπληρωτής

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
DCAR
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-EΕ
DEEA
Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

Τελευταίες δραστηριότητες

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (συζήτηση) NL

19-01-2021 P9_CRE-PROV(2021)01-19(2-100-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Mass redundancies at Apollo Vredestein tyre plant EN

17-12-2020 E-006949/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg