Bart GROOTHUIS Bart GROOTHUIS
Bart GROOTHUIS

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Κάτω Χώρες - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Κάτω Χώρες)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Αρχική σελίδα Bart GROOTHUIS

Αντιπρόεδρος

D-IR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν

Μέλος

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
INGE
Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναπληρωτής

AFET
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
SEDE
Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
DNAT
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ

Τελευταίες δραστηριότητες

Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου (B9-0343/2020) NL

13-11-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

De leden van de VVD delegatie steunen de geest van de resolutie, te weten: de pandemie waarin we ons nu bevinden nooit of te nimmer een excuus is om verworven democratische rechten en vrijheden op disproportionele wijze in te perken. Desondanks heeft de delegatie zich onthouden van stemming op de eindstem omdat de delegatie het aangenomen amendement 19 - waarin opgeroepen wordt tot onmiddellijke evacuatie en herverdeling van asielzoekers op de Griekse eilanden – niet kan steunen. De VVD zet zich in voor een duurzame oplossing voor de erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden, onder andere middels financiële en operationele ondersteuning. Volledige evacuatie en herverdeling als ad hoc maatregel draagt wat de VVD delegatie betreft niet bij aan het op de lange termijn verbeteren van de situatie.

Η ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) NL

23-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. De VVD-delegatie onderschrijft het belang van gelijke rechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen en staat positief tegenover verhoging van de participatie van vrouwen in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Een aantal onderdelen van dit verslag kan de VVD echter niet steunen, zoals quota voor de deelname van vrouwen aan controle-, evaluatie- en toezichtmechanismen, de eis dat 85 % van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet worden besteed aan programma’s waarin gendergelijkheid de hoofddoelstelling is en het streefdoel van 50 % vrouwen in leidinggevende functies. Ook acht de VVD het niet werkbaar en/of veilig dat op alle EU-ambassades een gendermedewerker ongelimiteerde toegang dient te krijgen tot informatiestromen inclusief geclassificeerde informatie. De VVD-delegatie heeft daarom vandaag tegen dit verslag gestemd.

Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών (A8-0198/2019 - Eric Andrieu) NL

23-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over de regels voor producten en samenwerking in de landbouwsector. Het is goed dat er meer mogelijkheden komen om duurzaamheidsinitiatieven in de keten te realiseren. De VVD heeft zich echter onthouden van stemming op dit rapport omdat een aantal voorstellen verregaand ingrijpen in de vrije marktwerking.’

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg