Chiara GEMMA Chiara GEMMA
Chiara GEMMA

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Brindisi

9η κοινοβουλευτική περίοδος Chiara GEMMA

Πολιτικές ομάδες

  • 02-07-2019 ... : Μη Εγγεγραμμένοι

Εθνικά κόμματα

  • 02-07-2019 ... : Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

βουλευτές

  • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής
  • 10-02-2020 ... : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αναπληρώτρια

  • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
  • 10-02-2020 ... : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  • 14-09-2020 ... : Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg