Chiara GEMMA Chiara GEMMA
Chiara GEMMA

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Brindisi

Αρχική σελίδα Chiara GEMMA

Μέλος

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
D-MX
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Αναπληρώτρια

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
CULT
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
BECA
Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου

Τελευταίες δραστηριότητες

TikTok and protecting children from online threats  EN

05-02-2021 P-000734/2021 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Individualised academic learning pathways for students with disabilities EN

01-02-2021 E-000630/2021 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg