Chiara GEMMA Chiara GEMMA
Chiara GEMMA

Μη Εγγεγραμμένοι

Ιταλία - Movimento 5 Stelle (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Brindisi

Παλαιότερες συνεδριάσεις Chiara GEMMA

Incontro conoscitivo
- Parlamento Europeo Strasburgo
βουλευτές
European Disability Forum
Incontro conoscitivo
- Parlamento Europeo Strasburgo
βουλευτές
Facebook Italia
Incontro conoscitivo
- Parlamento Europeo Bruxelles
βουλευτές
Federchimica
Incontro conoscitivo
- Parlamento Europeo Bruxelles
βουλευτές
Farmindustria
Incontro conoscitivo
- Parlamento Europeo Strasburgo
βουλευτές
Confcommercio
Incontro conoscitivo
- Parlamento Europeo Bruxelles
βουλευτές
Confindustria

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg