Valentino GRANT Valentino GRANT
Valentino GRANT

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Ιταλία - Lega (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Αρχική σελίδα Valentino GRANT

Μέλος

BUDG
Επιτροπή Προϋπολογισμών
ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Αναπληρωτής

DEVE
Επιτροπή Ανάπτυξης
PECH
Επιτροπή Αλιείας
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Τελευταίες δραστηριότητες

Προώθηση μιας δημογραφικής στρατηγικής της ΕΕ

07-06-2021 O-000041/2021 Επιτροπή
Προφορικές ερωτήσεις

REPORT on the impact on the fishing sector of offshore wind farms and other renewable energy systems EN

01-06-2021 A9-0184/2021 PE681.090v02-00 PECH
Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής
Peter van DALEN

Increase in raw materials prices and its impact on European industry EN

20-04-2021 E-002118/2021 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg