Silvia MODIG Silvia MODIG
Silvia MODIG

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών

Μέλος

Φινλανδία - Vasemmistoliitto (Φινλανδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Helsingfors

Αρχική σελίδα Silvia MODIG

Μέλος

BUDG
Επιτροπή Προϋπολογισμών
ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
DSAS
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας

Αναπληρώτρια

FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
ANIT
Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
DPAL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Τελευταίες δραστηριότητες

Ευθυγράμμιση της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (συζήτηση) FI

22-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-22(4-119-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

14-10-2020 ENVI_AD(2020)658853 PE658.853v01-00 ENVI
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Pascal CANFIN
Silvia MODIG
Silvia MODIG

Στο EP NEWSHUB

Ai niin, ja hyvää Euroopan tasa-arvoviikkoa! Sitä vietetään nyt ensimmäistä kertaa #europarl sukupuolten tasa-arvon valiokunnan @EP_GenderEqual aloitteesta. #EPGenderEqualityWeek

Suurin osa #EIGEIndex panelisteista oli tänään pukeutunut mustaan osoittaakseen tukensa Puolan naisille. Puolassa aborttilain tiukennuksen vastaiset mielenosoitukset jatkuvat jo kahdeksatta päivää #PiekloKobiet #AborcjaBezGranic

Naisten osuus suurimpien yhtiöiden hallituksissa on sen sijaan noussut 10 vuodessa 12% 👉 29% Ranskassa naisten osuus yritysten hallituksissa EU:n korkein, 40%. Mutta kyllä tässä hommaa riittää niin sanotusti 💪

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg