Juozas OLEKAS Juozas OLEKAS
Juozas OLEKAS

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Λιθουανία - Lietuvos socialdemokratų partija (Λιθουανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Mazas Ungutas

Προφορικές ερωτήσεις Juozas OLEKAS

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, και ιδίως η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο

01-07-2020 O-000045/2020 Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg