Andrius KUBILIUS Andrius KUBILIUS
Andrius KUBILIUS

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Λιθουανία - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Λιθουανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Lietuva

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Andrius KUBILIUS

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Η σύλληψη του Alexei Navalny (συζήτηση) EN

19-01-2021 P9_CRE-PROV(2021)01-19(2-176-0000)

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg