Liesje SCHREINEMACHER Liesje SCHREINEMACHER
Liesje SCHREINEMACHER

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Κάτω Χώρες - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Κάτω Χώρες)

Ημερομηνία γέννησης : , Rotterdam

Αρχική σελίδα Liesje SCHREINEMACHER

Μέλος

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
JURI
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
D-US
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Αναπληρώτρια

IMCO
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
AIDA
Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Τελευταίες δραστηριότητες

Περαιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) NL

08-10-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Vandaag heeft in het Europees Parlement een stemming plaatsgevonden over de ontwikkeling van de Europese kapitaalmarktunie. De VVD is groot voorstander van dit dossier, daar het als doelstelling heeft om de Europese economie minder afhankelijk te maken van enkel bancaire financiering. In algemene zin steunt de VVD de voorstellen in dit rapport die gericht zijn op een versterking en verdieping van de kapitaalmarkten in de EU, aangezien deze bijdragen aan economische groei en financiële stabiliteit. Met enkele onderdelen van het rapport, zoals bijvoorbeeld de invoering van een Europese vennootschapsbelasting en het creëren van European safe assets, kan de VVD niet instemmen. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden van stemming.

Liesje SCHREINEMACHER
Liesje SCHREINEMACHER

Στο EP NEWSHUB

Big data, industrial data, data sharing 👉 Hoe gaan we om met de kansen en uitdagingen van data & wat is hiervoor nodig? Volgende week ga ik met collega-Europarlementariers in gesprek met de 🇳🇱 data sector. Meer weten? Meld je aan 👇 #Updatet #29okt https://t.co/adb3APZ9Qa  https://t.co/whIcqAwRM3 

RT @RenewEurope: 🇬🇧🇪🇺 "Our citizens and businesses on both sides of the Channel are looking at us. They want us to be responsible, not to play political games, and to reach an agreement. They know that a 'no-deal' is not in anyone's interest," says @LSchreinemacher on #Brexit https://t.co/JFiX10V8Hu 

RT @RenewEurope: 🇬🇧🇪🇺 "Our citizens and businesses on both sides of the channel are looking at us; We want us to be responsible, to not play political games and the want us to reach an agreement. They know that a ‘no-deal' is not in anyone’s interest", says @LSchreinemacher #Brexit https://t.co/mJuyzs2XuN 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg