Roman HAIDER Roman HAIDER
Roman HAIDER

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Αυστρία - Freiheitliche Partei Österreichs (Αυστρία)

Ημερομηνία γέννησης : , Grieskirchen

Αρχική σελίδα Roman HAIDER

Μέλος

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
DSCA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας, στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Αναπληρωτής

AFET
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
DEEA
Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)
D-US
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
DCAS
Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν, ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και ΕΕ-Τατζικιστάν και για τις σχέσεις με το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία
D-ZA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική

Τελευταίες δραστηριότητες

Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες: κοινοί κανόνες DE

26-03-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ich habe für die Änderung der VO (EWG) Nr. 95/93 - die sogenannte SLOT-VO (Zeitnischenkoordinator)aufgrund der wirtschaftlichen Notwendigkeit gestimmt. Gemäß der EU-Slot-Verordnung unterliegen Fluggesellschaften einer "use it or lose it"- Regel und sind verpflichtet, 80 % der ihnen zugewiesenen Slots zu nutzen oder sie müssen damit rechnen, ihr Recht auf selbige in künftigen Flugplanperioden zu verlieren - die Folge, starke finanzielle Verluste und größere Umweltbelastungen, aufgrund der „Geisterflüge“. Die Änderungen sind notwendig, um die Anrechte der nicht genutzten Zeitnischen wahren zu können.
Aufgrund der Covid-19 Krise sollte die VO bis Ende der Sommermonate (24. Oktober 2020) gelockert werden. Bereits im Januar 2020 ist der Flugverkehr stark zurückgegangen (Ausbreitung des Virus in China). In den ersten Märzwochen ist der Flugverkehr bereits um 10% zurückgegangen.

Ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού) DE

26-03-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Ich habe mich für die spezifische Maßnahme ausgesprochen, damit die derzeitige Ausnahmesituation durch COVID-19 finanziell gemildert werden kann. Die Kommission schlägt eine "Coronavirus Response Investment Initiative" vor, mit der die verfügbaren Barreserven in den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds zur Bekämpfung der Krise mobilisiert werden sollen. Sie verzichtet auf die Verpflichtung für 2020, die Rückerstattung nicht ausgegebener Vorfinanzierungen für EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), ESF (Europäischer Sozialfonds), Kohäsionsfonds (CF) und Europäischer See- und Fischereifonds (EMFF) bis zum Abschluss des Programms zu beantragen für die Mitgliedstaaten, die nicht eingezogenen Beträge (ca. 8 Mrd. EUR) zur Beschleunigung der Investitionen im Zusammenhang mit dem COVID-19-Ausbruch zu verwenden. Angesichts der durchschnittlichen Kofinanzierungsraten in den Mitgliedstaaten wird erwartet, dass dieser Betrag die Freigabe und Verwendung von Strukturfinanzierungen in Höhe von rund 29 Mrd. EUR in der gesamten EU auslöst.

Shortages of medicines EN

13-03-2020 E-001604/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles