Estrella DURÁ FERRANDIS
Estrella DURÁ FERRANDIS

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

Ισπανία - Partido Socialista Obrero Español (Ισπανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Puçol

Αρχική σελίδα Estrella DURÁ FERRANDIS

Μέλος

EMPL
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Αναπληρώτρια

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
DSAS
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας

Τελευταίες δραστηριότητες

Πράξη για τη στήριξη της παραγωγής πυρομαχικών (C9-0161/2023) ES

01-06-2023
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – Los y las socialistas españolas en el Parlamento Europeo hemos votado a favor de la propuesta de ley para aumentar la producción europea de municiones y misiles para apoyar a Ucrania y ayudar a los Estados miembros a reponer sus reservas. Mediante la introducción de medidas específicas, incluida una financiación de 500 millones de euros, la ley tiene por objeto potenciar la capacidad de producción de la UE y hacer frente a la actual escasez de munición y misiles, así como de sus componentes. Esta propuesta pretende apoyar la utilización de las reservas de los Estados miembros y la adquisición conjunta de municiones. Los y las socialistas españolas apoyaron unas enmiendas para evitar que los estados miembros usen fondos regionales y de cohesión o los planes nacionales de recuperación y resiliencia para producir munición y para que se suprima la excepción a la directiva sobre el tiempo de trabajo. Estas enmiendas no prosperaron por la negativa en bloque de la derecha, los liberales y la extrema derecha en el Parlamento Europeo. A partir de la votación empezarán las negociaciones con el Consejo para llegar a un acuerdo político que se votará en Estrasburgo en el pleno de julio.

Εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα (A9-0184/2023 - Lara Wolters) ES

01-06-2023
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – Los y las socialistas españoles en el Parlamento Europeo hemos votado a favor del informe relativo a la directiva sobre debida diligencia de sostenibilidad corporativa. De acuerdo con las nuevas reglas, las empresas y sus socios en la cadena de valor deberán tomar en consideración y actuar para eliminar su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente. La norma es clave para liberar de la explotación del trabajo infantil o la esclavitud a aquellos que los sufren; o de proteger los hábitats naturales de la contaminación o la pérdida de biodiversidad. Y también es una norma necesaria -especialmente porque el enfoque voluntario de debida diligencia corporativa en los ámbitos de los derechos humanos y ambiental es insuficiente-. Uno de los logros más importantes de los y las socialistas ha sido el de la introducción de artículos sobre reparación y participación de las partes interesadas, incluidos los sindicatos, y la introducción de medidas de acceso a la justicia para las víctimas. A partir de la votación empezarán las negociaciones con el Consejo para llegar a un acuerdo político.

Γεωγραφικές ενδείξεις για τον οίνο, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα (A9-0173/2023 - Paolo De Castro) ES

01-06-2023
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – He votado a favor de este informe que constituye el mandato de negociación del PE en la reforma del Reglamento sobre Indicaciones geográficas de la UE. Las IGs son un símbolo de la calidad de los alimentos y bebidas europeas en todo el mundo. Juegan un papel muy importante como instrumentos de política pública de desarrollo y como parte fundamental de las políticas agraria y comercial de la UE. El informe del PE se ha centrado en reforzar el papel de las agrupaciones de productores, nuestros Consejos Reguladores, en una mayor protección de los productos que ostenten estos sellos de calidad y en simplificar procedimientos para la obtención de los mismos. Respecto al papel de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), el PE considera que su papel debe limitarse al apoyo administrativo dentro de un procedimiento en el que la decisión final de aprobación de una DOP o IGP, debe seguir correspondiendo a la Dirección General de Agricultura de la CE. Se propone, en definitiva, un sistema de Indicaciones Geográficas más fuerte y mejor adaptado a las necesidades de los productores europeos.

Estrella DURÁ FERRANDIS
Estrella DURÁ FERRANDIS

Στο EP NEWSHUB

RT @EU_Commission: Mental health matters. Today we present new measures to improve prevention, treatment and care, plus social reintegration after recovery. For the many who feel anxious and lost, appropriate, accessible and affordable support can make all the difference. ↓ #HealthUnion

RT @vonderleyen: In the Conference on the Future of Europe, people told us how much they cared about mental health. And they are right. Because mental health is simply health. We listened. And today we act, with the first 🇪🇺 approach to mental health - from prevention to treatment and recovery. https://t.co/lQQjtQNkxK 

RT @PSOEEuropa: En 4 años el @PSOE ha subido el SMI a 1080€ y ha conseguido: ❤️Récord de ocupación en España ❤️44% contratos indefinidos ❤️El paro más bajo desde 2008 Y todo en medio de una pandemia y de una guerra en Europa ¿Te imaginas que país tan bonito se nos quedará con otros 4 años? https://t.co/VH9PXAhyjk 

Επικοινωνία

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
14G210
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T07149
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex