Linea SØGAARD-LIDELL Linea SØGAARD-LIDELL
Linea SØGAARD-LIDELL

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Δανία - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Δανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Aarhus

Αρχική σελίδα Linea SØGAARD-LIDELL

Μέλος

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Αναπληρώτρια

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
D-JP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία

Τελευταίες δραστηριότητες

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism EN

16-10-2020 A9-0195/2020 PE655.767v02-00 BUDG ECON
Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

Παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία (A9-0144/2020 - Jutta Paulus) DA

16-09-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Venstre støtter en grøn og ambitiøs omstilling og CO2-reduktion inden for skibsfarten. Vi prioriterer, at dette arbejde skal ske i en international ramme, som afspejler skibsfartens natur og via en separat lovgivningsproces. Den danske skibsfart var blandt de første i EU til at gøre deres sejllads grønnere. Med denne fil kan de risikere ikke at blive godskrevet for de fremskridt, de har opnået. Det er risikoen, hvis datoen for, hvornår reduktionen i udledninger skal tælle fra, sættes for sent. Vi støtter, at baselinen for CO2-reduktion skal være en IMO-model og skal fastsættes i 2008. Det afspejler teksten ikke i den fornødne grad. På trods af nogle relevante forbedringer til Kommissions forslag, udvider og overskrider teksten lovgivningens formål i sådan en grad, Venstre ikke kan støtte forslaget.

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis) DA

16-09-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Venstre støtter hensigterne i Just Transition Fund om at give de dele af Europa, der umiddelbart har de største udfordringer med at leve op til klimamålene et løft, men der er elementer i denne fil, der gør, at vi ikke kan støtte filen i sin helhed. Det drejer sig om inklusion af gas samt en forøgelse af budgettet fra 11 mia. til 25. mia. euro.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg