Salvatore DE MEO Salvatore DE MEO
Salvatore DE MEO

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Ιταλία - Forza Italia (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Αρχική σελίδα Salvatore DE MEO

Μέλος

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
D-RS
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας
D-IN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Αναπληρωτής

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
IMCO
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
INGE
Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
D-RU
Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

Τελευταίες δραστηριότητες

European Banking Authority Guidelines on Loan Origination and Monitoring EN

07-09-2020 E-004865/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Stamp duty concessions EN

01-09-2020 E-004741/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις
Salvatore DE MEO
Salvatore DE MEO

Στο EP NEWSHUB

La #Commissione europea ha stabilito nel #Patto su asilo e #migrazione le nuove normative per tutti gli Stati membri dando un segnale di #coesione.Rimango perplesso della presa di posizione di Slovacchia, Polonia e Ungheria che non hanno compreso l'importanza di questo Patto. https://t.co/Wf4RdgyVqt 

La presidente della Commissione europea @vonderleyen ha dichiarato durante la seduta #plenaria che il 37% del #RecoveryFund sarà speso per gli obiettivi del #GreenNewDeal. Parlerò anche di questo nel mio intervento in #digitalconference di oggi. https://t.co/ojHq4PzmKS 

Rammarico per il #NO che avrebbe garantito una proporzionalità democratica, ma sono soddisfatto del risultato delle #regionali2020: 15 regioni sono del #centrodestra:un quadro dell'#Italia delineato. Peccato che al #Governo non ci sia più #sordo di chi non vuol sentire... https://t.co/6OdVnYYSAQ 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg