Adrián VÁZQUEZ LÁZARA Adrián VÁZQUEZ LÁZARA
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Ισπανία - Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (Ισπανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Madrid

Βοηθοί Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

Διαπιστευμένοι βοηθοί

Marc BERRUEZO AIS
Alberto GONZALEZ HERNANDEZ
Jorge VINUELAS GONZALEZ

Διαπιστευμένοι βοηθοί (oμάδα βουλευτών)

Javier BALMASEDA DOMINGUEZ
Daniel BARDAVIO COLEBROOK
Marta CORTES CURRUBI
Laura ESTRELLA BLAYA
Kevin MARTINEZ CARROZA
Arabela Anca SABANGEANU
Fernando Jose SOLS CUETO

Τοπικοί βοηθοί (oμάδα βουλευτών)

David BERTRANS ROMAN
Jose Manuel CALVO ROY
Maria HERNANDEZ JIMENEZ

Πάροχοι υπηρεσιών

María José ARTUCH IRIBERRI
Luis Antonio LOPEZ LATORRE

Εντολοδόχοι πληρωμών

OFICINA LEGAL GESTIO AMINISTRACIO EMPRESARIAL

Εντολοδόχοι πληρωμών (oμάδα βουλευτών)

OFICINA LEGAL GESTIO AMINISTRACIO EMPRESARIAL

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg