Adrián VÁZQUEZ LÁZARA Adrián VÁZQUEZ LÁZARA
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Ισπανία - Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (Ισπανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Madrid

9η κοινοβουλευτική περίοδος Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

Πολιτικές ομάδες

  • 04-02-2020 ... : Ομάδα Renew Europe - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 01-02-2020 ... : Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (Ισπανία)

Πρόεδρος

  • 17-02-2020 ... : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

βουλευτές

  • 10-02-2020 / 16-02-2020 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
  • 12-02-2020 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
  • 17-02-2020 ... : Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών

Αναπληρωτής

  • 10-02-2020 ... : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
  • 12-02-2020 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg