Adrián VÁZQUEZ LÁZARA Adrián VÁZQUEZ LÁZARA
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Ισπανία - Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (Ισπανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Madrid

Αρχική σελίδα Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

Πρόεδρος

JURI
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Μέλος

CPCO
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών
D-CN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Αναπληρωτής

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
DSEE
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg