Heidi HAUTALA Heidi HAUTALA
Heidi HAUTALA

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Φινλανδία - Vihreä liitto (Φινλανδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Oulu

Βοηθοί Heidi HAUTALA

Βοηθοί στην Αντιπροεδρία/στην Κοσμητεία

Eeva Marjukka HEIKKILÄ

Διαπιστευμένοι βοηθοί

Laura Irene KAITILA
Heikki RAAPPANA
Karoliina ROMANOFF

Τοπικοί βοηθοί

Laura JÄRVENPÄÄ

Εντολοδόχοι πληρωμών

TILIPYORA OY

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg