Heidi HAUTALA Heidi HAUTALA
Heidi HAUTALA

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Φινλανδία - Vihreä liitto (Φινλανδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Oulu

4η Κοινοβουλευτική περίοδος Heidi HAUTALA

Πολιτικές ομάδες

 • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος
 • 11-11-1996 / 28-01-1997 : Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος
 • 29-01-1997 / 19-07-1999 : Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Αντιπρόεδρος

Εθνικά κόμματα

 • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Vihreät (Φινλανδία)
 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Vihreät (Φινλανδία)

Πρόεδρος

 • 07-09-1998 / 19-07-1999 : Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Αντιπρόεδρος

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λιθουανία
 • 14-10-1997 / 14-09-1998 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕE-Λιθουανία

βουλευτές

 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής
 • 16-03-1995 / 11-07-1995 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος (ΕΕΧ)
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος (ΕΕΧ)
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λιθουανία
 • 16-01-1997 / 06-09-1998 : Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής
 • 15-09-1998 / 16-09-1998 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕE-Λιθουανία

Αναπληρώτρια

 • 19-01-1995 / 19-07-1995 : Προσωρινή Επιτροπή για την Απασχόληση
 • 19-01-1995 / 14-11-1995 : Επιτροπή Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων
 • 14-11-1995 / 15-01-1997 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 19-12-1995 / 15-01-1997 : Υποεπιτροπή Νομισματικών Θεμάτων
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Υποεπιτροπή Νομισματικών Θεμάτων
 • 16-09-1998 / 19-07-1999 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕE-Λιθουανία

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg