Heidi HAUTALA Heidi HAUTALA
Heidi HAUTALA

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Φινλανδία - Vihreä liitto (Φινλανδία)

Ημερομηνία γέννησης : , Oulu

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης Heidi HAUTALA

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια και τη λογοδοσία των επιχειρήσεων

25-11-2020 AFET_AD(2020)655782 PE655.782v03-00 AFET
Raphaël GLUCKSMANN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα

09-09-2020 INTA_AD(2020)652411 PE652.411v03-00 INTA
Karin KARLSBRO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προσπάθεια προστασίας και αποκατάστασης των δασών του πλανήτη

02-06-2020 INTA_AD(2020)648523 PE648.523v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

05-12-2019 AFET_AD(2019)641414 PE641.414v02-00 AFET
Isabel WISELER-LIMA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου

05-12-2019 AFET_AD(2019)641417 PE641.417v02-00 AFET
Isabel WISELER-LIMA

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg