Chris MACMANUS Chris MACMANUS
Chris MACMANUS

Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL

Μέλος

Ιρλανδία - Sinn Féin (Ιρλανδία)

Ημερομηνία γέννησης : , London

Αρχική σελίδα Chris MACMANUS

Μέλος

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
D-ZA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική

Αναπληρωτής

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
DPAL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη

Τελευταίες δραστηριότητες

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ - Η έκβαση των διαπραγματεύσεων ΕΕ-ΗΒ (συζήτηση) EN

27-04-2021 P9_CRE-PROV(2021)04-27(2-048-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Lough Funshinagh EN

20-04-2021 E-002132/2021 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Regional airports EN

12-04-2021 E-001945/2021 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg