Ernő SCHALLER-BAROSS
Ernő SCHALLER-BAROSS

Μη Εγγεγραμμένοι

Ουγγαρία - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ουγγαρία)

Αρχική σελίδα Ernő SCHALLER-BAROSS

Μέλος

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
PEGA
Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης
D-IN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Αναπληρωτής

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-ZA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική

Τελευταίες δραστηριότητες

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2021 (A9-0299/2022 - Sabrina Pignedoli) HU

19-01-2023
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

A Fidesz európai parlamenti delegációja elutasította jelentést, és az újabb felesleges jelentések készítése helyett önkritikát, szembenézést és a saját házuk táján történő sepregetést javasolják az Európai Parlamentnek és a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak. Ugyanis ennek a testületnek az uniós költségvetés felhasználásának ellenőrzésével, valamint az európai uniós intézmények szabályos működésével és a csalás és a korrupció elleni fellépéssel kellene foglalkoznia. A szakbizottság ehelyett az elmúlt években kizárólag egyes tagállamok és demokratikusan megválasztott kormányok kioktatásával és megleckéztetésével volt elfoglalva, kiüresedett politikai testületté vált. Teljes szereptévesztésében nem vette észre azt, hogy az intézményen belül a korrupció a legmagasabb szintekig átitatta a szervezetet. A plenáris ülésen szavazásra bocsátott jelentésben is az szerepel, hogy a Magyarországnak szabott feltételek nem elegendőek, miközben az eredeti szövegben a brüsszeli szocialista frakció korrupciós ügyének gyanúja sem merül fel. Ez a jelentés az uniós korrupció elleni fellépés teljes kudarcát és azt a zsákutcát testesíti meg, ahova az európai parlamenti politikusok politikai céllal vezették az intézményt.

Ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και διάσωσης (συζήτηση) HU

18-01-2023 P9_CRE-PROV(2023)01-18(3-355-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Επικοινωνία

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
00U036
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G05009
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex