Richard CORBETT Richard CORBETT
Richard CORBETT
Ηνωμένο Βασίλειο

Ημερομηνία γέννησης : , Southport

5η Κοινοβουλευτική περίοδος Richard CORBETT

Πολιτικές ομάδες

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Ηνωμένο Βασίλειο)

βουλευτές

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες μέλη του ΑSΕAN, τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Δημοκρατία της Κορέας
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες μέλη του ΑSΕAN, τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Δημοκρατία της Κορέας
  • 16-01-2003 / 19-07-2004 : Αντιπροσωπεία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν και ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία

Αναπληρωτής

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
  • 17-01-2002 / 05-02-2002 : Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

all-activities

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση μπορεί να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Οι αποδέκτες είναι άλλα όργανα της ΕΕ. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει αν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Ολομέλειας και με ποια σειρά. Άρθρο 128 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την 60ή επέτειο της απόβασης στη Νορμανδία

20-02-2004 P5_DCL(2004)0013 Άκυρη
Gary TITLEY Richard CORBETT Martin SCHULZ Olivier DUHAMEL
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 20-02-2004
Λήξη προθεσμίας : 06-05-2004
Αριθμός υπογραφόντων : 59 - 06-05-2004

Γραπτή δήλωση σχετικά με το άρθρο 289 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 189 της Συνθήκης ΕΚΑΕ

06-06-2003 P5_DCL(2003)0010 Άκυρη
Richard CORBETT
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 06-06-2003
Λήξη προθεσμίας : 06-09-2003
Αριθμός υπογραφόντων : 155 - 06-09-2003