Janusz LEWANDOWSKI Janusz LEWANDOWSKI
Janusz LEWANDOWSKI

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Πολωνία - Platforma Obywatelska (Πολωνία)

Ημερομηνία γέννησης : , Lublin

Αρχική σελίδα Janusz LEWANDOWSKI

Αντιπρόεδρος

BUDG
Επιτροπή Προϋπολογισμών

Μέλος

DASE
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)

Αναπληρωτής

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
DAND
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Τελευταίες δραστηριότητες

Η κατάσταση στο Ιράν και το Ιράκ μετά την πρόσφατη κλιμάκωση (συζήτηση) PL

14-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-14(2-316-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας
Janusz LEWANDOWSKI
Janusz LEWANDOWSKI

Στο EP NEWSHUB

PM Morawiecki apeluje o odwołanie ulicznych protestów zamiast odwołać wicepremiera, który te protesty sprowokował!

Trudne czasy, więc cieszy, że cierpiąca Europa chce pomóc bardziej cierpiącym na Bliskim Wschodzie i Afryce via tzw. Trust Funds, za które odpowiadam w europarlamencie - co potwierdziła dzisiejsza debata on-line.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg