Ελένη ΣΤΑΥΡΟΥ
Ελένη ΣΤΑΥΡΟΥ
Κύπρος

Ημερομηνία γέννησης : , Nicosia

9η κοινοβουλευτική περίοδος Ελένη ΣΤΑΥΡΟΥ

Πολιτικές ομάδες

 • 02-11-2022 / 15-07-2024 : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 02-11-2022 / 15-07-2024 : Δημοκρατικός Συναγερμός (Κύπρος)

βουλευτές

 • 22-11-2022 / 15-07-2024 : Επιτροπή Ανάπτυξης
 • 22-11-2022 / 15-07-2024 : Επιτροπή Προϋπολογισμών
 • 22-11-2022 / 15-07-2024 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 • 22-11-2022 / 15-07-2024 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού
 • 22-11-2022 / 15-07-2024 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Αναπληρώτρια

 • 18-11-2022 / 31-12-2023 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 18-11-2022 / 15-07-2024 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • 18-11-2022 / 15-07-2024 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 18-11-2022 / 15-07-2024 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
 • 15-01-2024 / 17-01-2024 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΟΚΑΚΕ-ΕΕ
 • 15-01-2024 / 17-01-2024 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Αφρικής-ΕΕ

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την επέκταση του καταλόγου των εγκλημάτων της ΕΕ ώστε να περιλαμβάνει τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους

25-10-2023 FEMM_AD(2023)749280 PE749.280v02-00 FEMM
Vera TAX

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2024

31-08-2023 ECON_AD(2023)749199 PE749.199v02-00 ECON
Eva Maria POPTCHEVA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την απαγόρευση των προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας στην αγορά της Ένωσης

04-07-2023 DEVE_AD(2023)742681 PE742.681v02-00 DEVE
Ilan DE BASSO

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Σεξουαλική παρενόχληση στην ΕΕ και αξιολόγηση του κινήματος MeToo (A9-0178/2023 - Michal Šimečka)

01-06-2023

Υπερψηφίζουμε την έκθεση, η οποία αναφέρεται στον ευρωπαϊκό νομοθετικό ορισμό για τη σεξουαλική παρενόχληση, ως «οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσης, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου, ιδίως όταν δημιουργείται εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή προσβλητικό περιβάλλον».
Καλούμε την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η σεξουαλική παρενόχληση θα συμπεριληφθεί ως ποινικό αδίκημα τόσο στον τομέα της εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ κατά των διακρίσεων, όσο και σε οποιονδήποτε άλλο τομέα της ζωής, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.
Ζητούμε επίσης τη διάθεση των κατάλληλων πόρων για την προώθηση της δημιουργίας και της συνέχισης ασφαλών χώρων στο χώρο εργασίας, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης, εφόσον δυστυχώς η απειλή της βίας στο διαδίκτυο αυξάνεται. Καταφέραμε με επιτυχία να ενσωματώσουμε στην έκθεση και να υπενθυμίσουμε πώς γυναίκες και κορίτσια από την Ουκρανία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο κακοποίησης λόγω του εξωφρενικού επιθετικού πολέμου της Ρωσίας.

Εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A9-0187/2023 - Sandra Kalniete)

01-06-2023

Υπερψηφίζουμε. O επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έφερε στο προσκήνιο τη σύνδεση μεταξύ των προσπαθειών χειραγώγησης πληροφοριών από το εξωτερικό και των απειλών κατά της ΕΕ, καθώς και κατά της παγκόσμιας ασφάλειας και σταθερότητας.
Επαναλαμβάνουμε την ανάγκη για μια συντονισμένη στρατηγική της ΕΕ κατά των εξωτερικών παρεμβάσεων, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής και θεσμικής ευαισθητοποίησης. Εξίσου σημαντική είναι και η επένδυση στην εκπαίδευση σχετικά με την παραπληροφόρηση. Επίσης, εκφράζουμε την ανάγκη δημιουργίας και ανάπτυξης τεχνολογικών συμμαχιών με δημοκρατικούς εταίρους για την ενδυνάμωση της στρατηγικής αυτονομίας και τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από ξένους παράγοντες υψηλού κινδύνου και τις τεχνολογίες τους, καθώς και για την ενίσχυση των βιομηχανικών ικανοτήτων της ΕΕ σε βασικούς τεχνολογικούς τομείς.

Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 (A9-0028/2023 - Loucas Fourlas)

30-03-2023

Χαιρετίζουμε την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και οι ελλείψεις του εργατικού δυναμικού κυρίως στον πράσινο και ψηφιακό τομέα στην ΕΕ. Η ημερομηνία έναρξης του Έτους Δεξιοτήτων συμφωνήθηκε τελικά να είναι η 9η Μαΐου 2023 ως συμβολική ημερομηνία (Ημέρα της Ευρώπης) με ημερομηνία λήξης την 8η Μαΐου 2024. Ένα από τα κύρια αιτήματά μας είναι η ρητή αναφορά του ρόλου του κοινωνικού διαλόγου κατά τη διάρκεια του Έτους Δεξιοτήτων με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων. Περαιτέρω, εθνικοί συντονιστές θα οριστούν για τον συντονισμό των εθνικών και περιφερειακών δραστηριοτήτων σε κάθε κράτος μέλος καθ' όλη τη διάρκεια του Έτους. Ακόμη υποστηρίζουμε ότι το έτος θα πρέπει να καλύπτει το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε απομακρυσμένες και απόκεντρες περιφέρειες. Τέλος τονίζουμε τον σημαντικό ρόλο και τον αντίκτυπο που πρέπει να έχει το Έτος στα νεαρά άτομα και τις γυναίκες.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς το Προεδρείο, τη Διάσκεψη των Προέδρων και των Κοσμητόρων

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν στον Πρόεδρο ερωτήσεις που αφορούν το Προεδρείο, τη Διάσκεψη των Προέδρων και τους Κοσμήτορες σχετικά με τα αντίστοιχα καθήκοντά τους. Άρθρο 32 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης στην ΕΚΤ και ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Οι ερωτήσεις αυτές υποβάλλονται πρώτα στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Απαντήσεις σε ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ

Απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών προς την ΕΚΤ και τις ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος

Σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού, κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι εν λόγω προτάσεις ψηφίσματος εκφράζουν τη θέση των βουλευτών που τις υποβάλλουν. Οι παραδεκτές προτάσεις ψηφίσματος παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία αποφασίζει αν θα δοθεί συνέχεια στην πρόταση ψηφίσματος και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Όταν μια επιτροπή έχει αποφασίσει να δοθεί συνέχεια σε μια πρόταση ψηφίσματος, παρέχονται σε αυτή τη σελίδα λεπτομερέστερες πληροφορίες κάτω από το οικείο ψήφισμα. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Δηλώσεις

Όλες οι παρακάτω δηλώσεις έχουν υπογραφεί από τον βουλευτή, ακόμη και αν η υπογραφή δεν είναι ορατή στο ηλεκτρονικό αντίγραφο.