Pascal ARIMONT Pascal ARIMONT
Pascal ARIMONT

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Βέλγιο - Christlich Soziale Partei (Βέλγιο)

Ημερομηνία γέννησης : , Malmedy

Αρχική σελίδα Pascal ARIMONT

Μέλος

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
JURI
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
DANZ
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Αναπληρωτής

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-ZA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική

Τελευταίες δραστηριότητες

Contribution to Europe’s Digital Decade targets for 2030 EN

15-07-2022 E-002614/2022 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (πρωτοβουλία RefuelEU Aviation) (A9-0199/2022 - Søren Gade) DE

07-07-2022
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Die Luftverkehrsanbindung ist eine wesentliche Triebkraft für die Mobilität der EU-Bürger, für die Entwicklung der EU-Regionen und für das Wachstum der Wirtschaft als Ganzes. Wir müssen den Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe in Flugzeugen und auf Flughäfen in der EU massiv fördern, um die Emissionen aus dem Luftverkehr zu senken und sicherzustellen, dass Europa bis 2050 klimaneutral werden kann. Als Parlament fordern wir daher, dass ab 2025 der Anteil nachhaltiger Treibstoffe 2% betragen und bis 2040 auf 37% und bis 2050 auf 85% ansteigen soll. Ich habe diesem Bericht, der Teil des „Fit for 55-Pakets“ der EU ist, zugestimmt, da der Flugsektor in der EU eine Kernrolle in puncto Mobilität und Wirtschaft spielt und es daher wichtig ist, auch in diesem Sektor die Klimaziele der EU zu erreichen.

Η απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση και η ανάγκη διασφάλισης του δικαιώματος στην άμβλωση και της υγείας των γυναικών στην ΕΕ (B9-0365/2022, B9-0366/2022, B9-0367/2022) DE

07-07-2022
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, den garantierten landesweiten Schutz des Rechts auf Abtreibung aufzuheben, erlaubt es jedem US-Bundesstaat, Abtreibungen stark einzuschränken oder sogar komplett zu verbieten. Das Parlament verurteilt die Rückschritte in Bezug auf die Rechte der Frauen und der sexuellen und reproduktiven Gesundheit in der EU, den USA und weltweit. Als Konsequenz schlägt das EU-Parlament vor, das Recht auf Abtreibung in die Charta der Grundrechte der Europäischen Union aufzunehmen. Auch ich spreche mich in diesem Kontext gegen ein generelles Abtreibungsverbot aus. Eine Abtreibung sollte meiner Meinung nach möglich sein, wenn bestimmte, auch streng und klar definierte Bedingungen eingehalten werden, wie u.a. in dem aktuellen belgischen Abtreibungsgesetz definiert. Dort dürfen Abtreibungen nur durchgeführt werden, wenn die 12. Schwangerschaftswoche nicht überschritten wurde oder u.a. das Leben der Frau gefährdet ist. Ebenfalls halte ich in diesem Kontext die Gewissensfreiheit der Ärzte für wichtig, die im Zweifelsfall selbst entscheiden dürfen, ob sie eine Abtreibung durchführen oder nicht.

Επικοινωνία

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08E218
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T11005
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex