Pascal ARIMONT Pascal ARIMONT
Pascal ARIMONT

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Βέλγιο - Christlich Soziale Partei (Βέλγιο)

Ημερομηνία γέννησης : , Malmedy

Αρχική σελίδα Pascal ARIMONT

Μέλος

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
JURI
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
DANZ
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Αναπληρωτής

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-ZA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική

Τελευταίες δραστηριότητες

Restrictions on imports of coffee EN

19-08-2021 E-003926/2021 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg