Λευτέρης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Λευτέρης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
Λευτέρης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Κύπρος - Δημοκρατικός Συναγερμός (Κύπρος)

Ημερομηνία γέννησης : , Ammochostos

Αρχική σελίδα Lefteris CHRISTOFOROU

Μέλος

BUDG
Επιτροπή Προϋπολογισμών
CONT
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
D-MX
Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Αναπληρωτής

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
FEMM
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
D-BY
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Τελευταίες δραστηριότητες

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares)

08-07-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Υπερψηφίζουμε την πρόταση, η οποία έχει ως στόχο να καταστεί ο Οργανισμός ικανός να ενεργεί ταχύτερα και ασφαλέστερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε μεγαλύτερο συντονισμό με τα κράτη μέλη, καθώς και με τον βιομηχανικό κλάδο.

Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030 (A9-0203/2021 - Grace O'Sullivan)

08-07-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Υπερψηφίζουμε, Η άμεση σχέση μεταξύ της αύξησης των ζωονόσων, όπως η COVID-19, και της καταστροφής των οικοσυστημάτων για την ικανοποίηση των καταναλωτικών μας αναγκών κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη για ταχεία και εκτεταμένη συστημική αλλαγή. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την κατάσταση και τις προοπτικές του 2020 («SOER 2020»), η Ευρώπη, μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, βρίσκεται σε μια κούρσα ενάντια στον χρόνο για να αποφευχθούν καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία από την κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση του οικοσυστήματος και την υπερκατανάλωση φυσικών πόρων.

Ένας νέος ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία (B9-0370/2021)

08-07-2021
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Υπερψηφίζουμε και επικροτούμε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με έναν νέο ΕΧΕ για την έρευνα και την καινοτομία, όπου καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Ε&Κ, να επιτευχθεί ο στόχος του 3 % του ΑΕγχΠ, να βελτιωθεί η πρόσβαση των ερευνητών στην αριστεία σε ολόκληρη την ΕΕ, και να μπορούν τα αποτελέσματα της έρευνας να παραδίδονται στην επιστημονική κοινότητα, την κοινωνία και την πραγματική οικονομία, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η δημοσίως χρηματοδοτούμενη Ε&Κ συμβάλλει πραγματικά στην κοινωνιακή ευημερία.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg