Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Δανία - Socialistisk Folkeparti (Δανία)

9η κοινοβουλευτική περίοδος Margrete AUKEN

Πολιτικές ομάδες

  • 02-07-2019 ... : Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 02-07-2019 ... : Socialistisk Folkeparti (Δανία)

Αντιπρόεδρος

  • 26-09-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη

βουλευτές

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη
  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Αναφορών

Αναπληρώτρια

  • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
  • 10-02-2020 / 14-10-2020 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg