Markus PIEPER Markus PIEPER
Markus PIEPER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Αρχική σελίδα Markus PIEPER

Μέλος

CONT
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-RU
Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

Αναπληρωτής

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
D-CN
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Τελευταίες δραστηριότητες

Ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα (συνέχεια της συζήτησης) DE

24-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-24(2-043-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Protecting European aluminium manufacturers from unfair Chinese trade practices EN

08-06-2021 E-003027/2021 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Απαλλαγή 2019 (συζήτηση) DE

27-04-2021 P9_CRE-PROV(2021)04-27(2-169-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg