Jan OLBRYCHT Jan OLBRYCHT
Jan OLBRYCHT

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Αντιπρόεδρος

Πολωνία - Platforma Obywatelska (Πολωνία)

Ημερομηνία γέννησης : , Rybnik

9η κοινοβουλευτική περίοδος Jan OLBRYCHT

Πολιτικές ομάδες

  • 02-07-2019 / 16-09-2019 : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος
  • 17-09-2019 ... : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Αντιπρόεδρος

Εθνικά κόμματα

  • 02-07-2019 ... : Platforma Obywatelska (Πολωνία)

βουλευτές

  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Προϋπολογισμών
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά

Αναπληρωτής

  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Βόρειας Μακεδονίας
  • 19-02-2020 ... : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg